Misfornøyd med Dørums Krekar-svar

Justisminister Odd Einar Dørum svarer ikke på alle spørsmålene om håndteringen av Mulla Krekar-saken, konstaterer lederen av Stortingets kontrollkomité, Ågot Valle (SV).

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Forrige uke sendte Valle brev til Dørum der hun ba om svar på hvorfor etterforskningen av Krekar ble flyttet fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til Økokrim, og hvorvidt politiske myndigheter hadde vært involvert i beslutningen om å flytte etterforskningen. Det som særlig bekymrer Valle, er hvorvidt etterforskningen ble flyttet for å hindre at Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, skulle få innsyn i etterforskningen. EOS-utvalget kan nemlig bare kontrollere PST – ikke Økokrim.

Svarer ikke

Svaret fra Dørum, som kom onsdag denne uken, inneholder for en stor del bare sitater fra en redegjørelse avgitt av riksadvokaten. I redegjørelsen slår riksadvokaten fast at etterforskningen ble flyttet til Økokrim ettersom det måtte bringes på det rene om det var påkrevet å båndlegge midler tilhørende Krekars gruppe Ansar al-Islam, eller personer tilknyttet organisasjonen.

– Jeg føler at justisministeren skyver riksadvokaten foran seg, sier Ågot Valle til Ny Tid. Hun konstaterer at Odd Einar Dørum overhodet ikke kommenterer de opplysningene som har kommet fram i media, om møter mellom politiske myndigheter og påtalemyndighetene.

Ikke unik kompetanse?

Når det gjelder spørsmålet om EOS-utvalgets muligheter for innsyn, skriver Dørum at justiskomiteen i sin tid gikk imot at EOS-utvalget skal ha anledning til å kontrollere overordnet påtalemyndighet (riksadvokaten), og at justisministeren er enig i dette synet. Men Valle er langt fra fornøyd: – Justisministeren svarer overhodet ikke på hva som blir konsekvensene av at EOS-utvalget ikke lenger får innsyn i etterforskningsvirksomheten, sier hun, og legger til: – Kontrollkomiteen har tidligere slått fast at grenselandet mellom PST og overordnet påtalemyndighet er problematisk.

Ågot Valle skulle også gjerne hatt bedre svar på den faktiske begrunnelsen for at etterforskningen ble flyttet, og hvorvidt personellet fra PST ble med over til Økokrim – og i så fall altså beholdt arbeidsoppgavene men kunne jobbe uten at EOS-utvalget kikket dem over skulderen. – Det er i og for seg greit at Økokrim tar seg av etterforskningen av eventuell finansiering av terrorisme, men etterforskning av terrorvirksomhet forøvrig bør ligge hos PST, sier Valle.

– Er det ikke litt bekymringsverdig at PSTs kompetanse på terrorisme ikke er høyere enn at andre organer, som Økokrim, uten videre kan overta etterforskningen?

– Jo, det kan du si. Man skulle jo tro at PST hadde unik kompetanse på området. Det burde vi forvente.

Rettssikkerhet

Kontrollkomité-lederen vil nå vurdere hvordan saken skal følges opp videre i Stortinget. I første omgang kan det bli aktuelt å utbe nye svar og forklaringer fra justisministeren. Neste skritt kan være å fremme forslag om at EOS-utvalget skal kunne granske også andre politiinstanser enn PST, dersom de driver etterforskning innenfor overvåkningsområdet. Et slikt forslag krever imidlertid en del forarbeid, understreker Valle.

SV-politikeren er også nøye med å si at denne saken er viktig ikke først og fremst av hensyn til personen Mulla Krekar, men av hensyn til allmenne rettsprinsipper og demokratiet.

– Terrorbegrepet blir utvidet hele tiden, og hva man tillater seg i ly av det utvides også. Eksempelvis ble amerikanske bibliotekarer pålagt å registrere hvem som lånte hvilke bøker på biblioteket. Bibliotekarene nektet, men da komiteen besøkte USA snakket vi med mange amerikanere som er opptatt av demokrati og rettssikkerhet. De var selvsagt veldig bekymret, og det bør flere også i Norge være, sier Valle, som blant annet viser til PSTs ønske om å registrere utenlandske studenter ved norske utdanningsinstitusjoner.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here