Minus manus


Hvorfor skriver Jan Erik Vold? Skrev ikke jeg, var det en stemme som manglet, skal poeten ha svart på det spørsmålet.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2001-11-22

En gang på slutten av 1970-tallet tok jeg turen fra Løvenstad på Nedre Romerike til Høvikodden kunstsenter i Bærum. Det er en lang tur med tog og buss – det var ikke bare en reise i kilometer, det var også en klassereise. Grunnen til reisen var at jeg skulle på konsert med Jan Garbareks kvartett som spilte min musikk på den tida. Med i kvartetten var også poeten Jan Erik Vold, han med det vakre fornavnet og krigerske etternavnet. Dermed var de altså en kvintett. Poeten hadde jeg hørt mye om, til og med lest noen dikt av, men aldri opplevd live. De framførte det som seinere ble plata “Ingentings bjeller”. Da jeg gikk ut etter konserten, var jeg hekta.

Tarjei fra Telemark

Poesien, skriver Jan Erik Vold i sin nye bok “Uten manus”, er “hinsides markedskreftene, det er ingenting å tjene på den, den kan ikke gi noen produksjonsaktivitet som forrenter seg særlig.”

Vold er også i en viss forstand hinsides markedskreftene, men hans ord – ja, de forrenter seg stadig i nye ord, stadig nye bøker. Heldigvis og takk for det! Og takk for Tarjei fra Telemark, Vesaas som var en av de første inspiratorene. Til ham har Vold skrevet et flott dikt med tittelen “17. mai 1970” som går sånn: “Finnes det steiner/i himmelen?/Ja, det fins én/(den er flat) og på den/sitter Tarjei/og smiler, han lytter,/Vi må/skrive gode dikt.”

Tarjei Vesaas, en raus mann, det også – god på små flater, akkurat som poesien, akkurat som Jan Erik Vold. En som sier det som skal sies – det som ikke kan sies, men likevel skal sies.

Det er befriende å få vite at lesningens hemmeligheter for Vold heller ikke begynte med Dante og Shakespeare eller noen av de andre høylitterære kanonene, men med Hardy-guttene og Den ensomme rytter. Det første diktet hadde han på trykk i 21-22 års alderen, han er en halvstudert røver og knapt nok det fordi hans akademiske løpebane ikke består av mer enn engelsk grunnfag og norsk mellomfag. That’s it.

Abonnement halvår kr 450

Vold har skrevet pent om mange norske og utenlandske poeter, men også vært kritisk til flere av sine kolleger. Flere av artiklene i “Uten manus”, som består av samtaler med og ytringer av Jan Erik Vold lansert i radio, tidsskrift, aviser, bøker og fra talerstol over en tyveårsperiode, tar opp hans pamflett “Det norske syndromet” fra 1980. I denne pamfletten er han ikke nådig mot norske poeter som ga ut diktsamlinger i det Herrens år 1979. Da kom det nemlig ifølge Vold ut “en skog av støy”. …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)