Leder: Minner fra et tiår


Ifølge myten skal et kinesisk ordtak lyde: «Måtte du leve i interessante tider.» Underforstått at man ikke ikke ønsker alt vel. Men...

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2015-02-27

LEDER: Nå er nok dette såkalte kinesiske ordtaket basert på en britisk feiloversettelse fra 1930-tallet. Det nærmeste man skal komme et originalt kinesiske uttrykk skal være «宁为太平犬,莫做乱世人» («níng wéi tàipíng quǎn, mò zuò luànshì rén»).

På norsk kan dette muligens oversettes med: «Det er bedre å leve som en hund i fredstid enn som et menneske i krigstid.» Og akkurat dét kan nok en god del av jordens befolkning kjenne seg noe igjen i. Den såkalte «Islamske Staten» (IS) sin spredning fra Irak og Syria til stadig nye land, nå både Libya og muligens Afghanistan (se ukas Ny Tid, s. 5), gjør at et fredelig hundeliv kan framstå som bedre enn den bestialske terror som nå bedrives mot våre medmennesker.

Samtidig ser vi prorussiske opprørere – eventuelt regulære russere – sette store Jesus-ikoner og kristne bannere på sine tanks under kampene i Øst-Ukraina. Da ser vi også hvorfor mytene om korsfarere, tempelriddere og Guds «hellige krig» ikke bare ennå lever med oss i 2015. Det virker som den religiøse fanatismen er verre enn på flere århundrer, siden korstogstiden på 1100-tallet eller religionskrigene på 1600-tallet.

Samtidig ser vi også en annen positiv drivkraft, nemlig motreaksjonen på galskapen. Den manifesterte seg sist lørdag, 21. februar 2015, da rabbiner Michael Melchior ropte ut «Allahu akbar» foran synagogen i Bergstien 13 i Oslo. Han gjorde dette i takknemlighet overfor de unge muslimer som dannet en «Fredens ring» rundt sine jødiske medborgere. I sum ble dette den mest positive hendelsen i Norge så langt i 2015, for ikke å si det mest konstruktive som har skjedd i dette landet det siste tiåret – etter at Muhammed-karikaturkrisen begynte i 2005.

Og mens vi snakker om tiår: Det er omtrent like lenge siden undertegnede første gang tok på seg ansvaret for å lede denne avisa, Ny Tid – hvori opptatt Orientering. I neste uke og med neste utgave tar …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?