Mindre enn 90 prosent? – Nei, takk!

Etter hver arbeidsdag bruker Robert Galdile seks timer på å overbevise folk om å stemme ANC. Flertallet er forlengst overbevist.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Robert Galdile er en sann aktivist. Han er medlem både av ANC og Det sørafrikanske kommunistpartiet. Han går fra dør til dør i Siyanda-distriktet utenfor Upington i Northern Cape-provinsen for å overtale folk til å stemme ANC 14. april. Han har lett match. – Vi regner med at 90 prosent av stemmene her går til ANC, sier han.

– Siyanda-distriktet huser rundt regnet 100.000 mennesker, forteller Gladile på telefon fra Upington. – De fleste farget og med afrikaans som morsmål. Arbeidsledigheten er anslått til rundt sju prosent, men det er et alt for lavt tall, mener han.

– De fleste her er sesongarbeidere, men har de funnet jobb på en farm for en sesong blir de gjerne værende og tar tilfeldig og forefallende arbeid. Dermed synes de ikke i statistikken over arbeidsledige, forklarer Gladile.

Yter assistanse

Robert Gladile jobber i en heldagsstilling i fagforbundet Nehawu. Han har nær kontakt med befolkningen i distriktet hvor han hjelper folk med arbeidstvister og lønnsforhandlinger, samtidig som han lærer dem opp slik at de skal kjenne sine rettigheter som arbeidstakere og gi dem selvtillit nok til å kreve dem. I valgkampen bruker han seks timer hver dag etter endt arbeidstid med å gå fra dør til dør for å overtale befolkningen til å stemme ANC.

– Vi er ikke fornøyd med mindre enn 90 prosents oppslutning for ANC her, sier han med styrke.

Menneskelig verdighet

Men han innrømmer at han har en lett jobb. Folk har for lenge siden bestemt seg for å stemme ANC. Folk ser på ANC som frigjøreren, partiet som gav dem menneskeligheten og verdigheten tilbake.

– Det er viktigere enn noe annet, viktigere enn all verdens materielle goder, og det er det motstanderne vår ikke forstår, mener Robert Gladile.

Men heller ikke de materielle godene har uteblitt i Siyanda-distriktet. ANC har gjort en rekke fattigfolk til huseiere. Gladile regner med at mer enn fem tusen hus er bygget til folk som før bodde i bølgeblikkskur og slum i løpet av de siste fem årene. – Det å være huseier gir verdighet, sier han, – og det gir også et kvalitativt bedre liv.

Uten å ha noen sikker statistikk å vise til mener Robert Gladile at antallet personer som bor i ett og samme hus er redusert fra seks til tre. – Folk har bedre plass, rett og slett sier han fornøyd.

Minimumslønn

At regjeringen har innført en minimumslønn på 600 rand (ca 600 kroner) per måned, gir også oppslutning til partiet, mener Robert. Det garanterer i hvert fall noe inntekt til de som har jobb. I tillegg deles det ut matvarepakker hver måned til dem som trenger ekstra støtte.

– Og det skjer hver måned, ikke bare nå i valgåret, sier Robert Gladile.

For Gladile er det fornuftig politikk å se på de tingene som er kritiske for menneskets utvikling og så ta fatt på disse. Det er det ANC gjør og det er derfor partiet har en slik enestående oppslutning på landsbygda, mener han.

Ta vare på seg selv

– Vi må se på folks lese og skriveferdigheter og legge forholdene til rette slik at de kan lære dette. Vi må se på helsetilstanden til folk og finne ut av hvor vi best kan sette inn ressursene for å bedre folks allmenntilstand, vi må få folk til å investere i området slik at vi skaper arbeidsplasser. ANC gjør alt dette. Folk opplever at de blir i stand til å ta vare på seg selv. Det gir dem verdighet. Derfor stemmer de også på oss. De andre partiene skriker opp om mangel på demokrati og frykt for en ettpartistat. De ser ikke hvordan folks daglige liv er og de problemene de møter. Derfor får de heller ikke stemmer nok.

Gladile er ikke redd for påstandene om at ANC er en trussel mot demokratiet. – ANC ga oss retten til å ta kontroll over våre egne liv, ANC ga oss retten til ytringsfrihet og retten til å delta i det offentlige liv. De ga oss demokratiet. Vi stemmer på dem i åpne og demokratiske valg. ANC er demokrati, sier han.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here