FOTO: Mario Tama/Getty Images/AFP

Mindre overvåkning, mer menneskelighet


Hvorfor blir overvåkning presentert som løsningen på terrortrusselen?

Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.
Email: tori.aarseth@gmail.com
Publisert: 17. november 2016

Overvåkningen vi ser i dag, er ikke nødvendigvis en naturlig eller nødvendig respons til trusselen om terrorisme, hvis vi skal tro Cristina Archetti, professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Ny Tid treffer henne på instituttets årlige overvåkningsseminar hos Fritt Ord. Ifølge Archetti gir tanken om overvåkning som kontraterrorisme bare mening innenfor en konstruert virkelighet som på mange måter er vilkårlig. Et foucaultsk sannhetsregime utgjør rammene for hva man kan si om overvåkning, hva som er sant og hva som er usant. «Språket er veldig viktig, det har en nøkkelrolle,» sier hun. «Litt etter litt blir det håndfast. Det blir mer og …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal