Miljøverneren

Næringslivstopp Jens Ulltveit-Moe mener naturvernorganisasjonene i praksis er en hemsko i kampen mot global oppvarming.

Ny Tid
[klima] Klimautfordringen er vesentlig større enn de særinteressene som naturvernere ofte representerer. Jeg gir for så vidt blanke jeg hvor mange isbjørner som finnes. Men jeg bryr meg veldig mye om hvorvidt mennesker overlever, sier milliardær og næringslivstopp Jens Ulltveit-Moe.

Til uka taler han for en forsamling som er lutter øre – på den nasjonale miljøkonferansen GRIP Forum 2007. Der vil den tidligere NHO-lederen blant annet komme med skarp kritikk av det han opplever som bakstreverske naturvernere.

– Når det i Norge i dag kjempes en kamp mot videre utbygging av vannkraft, mot vindmøller, mot nesten enhver form for endring – så er det med på å bagatellisere den virkelig store utfordringen i vår tid, nemlig global oppvarming. Når Turistforeningen er imot høyspentledninger, så kan jeg forstå det. Jeg synes heller ikke de er spesielt pene, men det er en bagatell i den store sammenhengen, sier Ulltveit-Moe.

Ulltveit-Moe mener generelt det snakkes for mye og gjøres for lite på miljøfronten, og har bestemt seg for å gå foran som et godt eksempel. Til Dagens Næringsliv uttalte han tidligere i år at han har som mål å ha 40 prosent av investeringene sine plassert i «miljøvennlige selskaper».

Vel og bra, det. Men hva har selskapene hans gjort for miljøet det siste året?

– Jeg har blant annet investert i utbygging av bioetanol i Brasil. Vi dyrker opp gammelt kvegland og utvinner fra sukkerør, det eneste jordbruksproduktet som har en skikkelig miljøgevinst. Bioetanol er den billigste alternative energiformen i verden i dag, og utslippene er 70 prosent lavere enn bensin. Problemet er bare at handelsbarrierer gjør det umulig å importere noe særlig av det til Europa og USA, sier Ulltveit-Moe.

I Brasil er om lag 70 prosent av nye biler etanoltilpasset. Det vil presse seg frem også i Norge, mener Ulltveit-Moe. Han hadde nylig et møte med miljøvernminister Erik Solheim om nettopp bioetanol. Ulltveit-Moe er glad for at Solheim nå har blitt miljøvernminister, men mener evnen til politisk miljølederskap i Norge generelt er beskjeden.

– Det er jo helt konkrete ting som burde gjøres: Økte bensinpriser. Økte strømpriser. Men du kan jo tenke deg hvor lite populært det ville være å skru opp strømprisene i Norge. Problemet er på sett og vis at folk flest ikke bryr seg om miljø. Og politikerne er jo veldig vare for hva som rører seg blant folk flest. Dessverre tror jeg vi må oppleve det mer på kroppen før krisen blir erkjent.

Generalsekretær i Norges Naturvernforbund, Jan Thomas Odegard, mener Ulltveit-Moes kritikk er meningsløs.

– Miljøbevegelsen har vært fremst i forhold til å opplyse om og advare mot den utviklingen vi ser i dag, uten at næringslivsaktører som Ulltveit-Moe har tatt det på alvor. Han bør heller gi oss den kreditten vi fortjener for å ha stått i mot til tider latterliggjøring. Han skyter på budbringeren.

Odegard er heller ikke enig i fremstillingen Ulltveit-Moe gir av at miljøbevegelsen motarbeider vindmøller og kraft.

– Vi har vært de fremste forkjemperne for fornybar energi i flere tiår. Når næringslivet og myndighetene endelig har forstått nytten av dette, må det gjøres på en fornuftig måte. Vi krever fylkesvise planer, slik at man kan ta hensyn til andre verdier, som estetikk, biologisk mangfold, turisme og lokalbefolkningen.

Kommentarer
DEL