Miljøskandale: Planlegg dumping av 30 millionar tonn gruveavfall i Repparfjord


Mens resten av verda har avvikla dumping av gruveavfall i sjøen, er Noreg eitt av fem i land på kloden som fortsett held på med dette.

Email: gautee@nu.no
Publisert: 3. desember 2018

Før jul skal regjeringa ta stilling til det som kan bli ein av dei største miljøskandalane i Noreg i nyare tid. I Kvalsund kommune i Finnmark planlegg selskapet Nussir ASA å starte ei kopargruve som etter planen skal dumpe 30 millionar tonn giftig gruveslam i Repparfjord. Gruva vil òg gjere store inngrep i eit viktig område for reindrifta, som allereie er sterkt under press frå utbygging av vegar, hyttefelt og kraftlinjer. Sametinget og den samiske ungdomsorganisasjonen

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.

Abonnement kr 195 kvartal