Miljøskandale: Planlegg dumping av 30 millionar tonn gruveavfall i Repparfjord


Mens resten av verda har avvikla dumping av gruveavfall i sjøen, er Noreg eitt av fem i land på kloden som fortsett held på med dette.

Før jul skal regjeringa ta stilling til det som kan bli ein av dei største miljøskandalane i Noreg i nyare tid. I Kvalsund kommune i Finnmark planlegg selskapet Nussir ASA å starte ei kopargruve som etter planen skal dumpe 30 millionar tonn giftig gruveslam i Repparfjord. Gruva vil òg gjere store inngrep i eit viktig område for reindrifta, som allereie er sterkt under press frå utbygging av vegar, hyttefelt og kraftlinjer. Sametinget og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh har engasjert seg sterkt mot gruva ettersom den trugar miljøet og grunnlaget for samisk kultur og tradisjonelle næringar som fiskeri og reindrift. Regjeringa kan ennå unngå ei stor miljø- og urfolkskonflikt, men då må dei avvise gruveplanane for Repparfjord.

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

EnglishJapaneseNorwegianSpanish