Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Miljøskandale: Planlegg dumping av 30 millionar tonn gruveavfall i Repparfjord

Mens resten av verda har avvikla dumping av gruveavfall i sjøen, er Noreg eitt av fem i land på kloden som fortsett held på med dette.

(Maskin-oversatt fra Norsk av Gtranslate (utvidet Google))

Før jul skal regjeringa ta stilling til det som kan bli ein av dei største miljøskandalane i Noreg i nyare tid. I Kvalsund kommune i Finnmark planlegg selskapet Nussir ASA å starte ei kopargruve som etter planen skal dumpe 30 millionar tonn giftig gruveslam i Repparfjord. Gruva vil òg gjere store inngrep i eit viktig område for reindrifta, som allereie er sterkt under press frå utbygging av vegar, hyttefelt og kraftlinjer. Sametinget og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh har engasjert seg sterkt mot gruva ettersom den trugar miljøet og grunnlaget for samisk kultur og tradisjonelle næringar som fiskeri og reindrift. Regjeringa kan ennå unngå ei stor miljø- og urfolkskonflikt, men då må dei avvise gruveplanane for Repparfjord.

Laks og torsk er truga

Havforskinginstituttet åtvarar mot at gruvedumpinga vil gjere store skader på livet i fjorden. Repparfjord er ein nasjonal laksefjord, og dessutan eit viktig gyteområde for kysttorsken. Då det var gruveverksemd i Kvalsund eit par år på 70-talet, vart det òg dumpa gruveslam i fjorden. Då slutta torsken å gyte her, og laksesmolten vart hardt råka.

I 2018 kan ikkje noko framtidsretta næringsliv basere seg på å hive avfallet sitt i naturen.

I resten av verda har ein avvikla dei aller fleste gruveprosjekt som dumpar slam i sjøen. Noreg er i dag eitt av berre fem land som har gruvedumping rett i sjøen, og det einaste som planlegg nye: ved Repparfjord i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Ifølgje ein rapport Naturvernforbundet ga ut i 2016, er det berre Chile, Tyrkia, Papua Ny-Guinea og Indonesia som i tillegg til Noreg held fram med dumping av gruveavfall i naturen.

Før jul skal regjeringa avgjere om Nussir får driftskonsesjon – løyve til å starte og drive gruvedrift. Valet deira vil vise kor grøn regjeringa er, og om ho tar tapet av naturmangfald og urfolksrettar på alvor.

Lite framtidsretta næringsliv

- annonse -

Statsminister Erna Solberg snakkar ofte om å ta vare på havet, og regjeringa har gjort kampen mot plastforsøpling til ei av sine viktigaste miljøsaker. Nå er dei òg nøydt til å ta kampen mot det andre avfallet som trugar havet. Det blir paradoksalt om Noreg skal bruke hundrevis av millionar av kroner på å rydde havet for plast og samstundes tillate at nye gruveprosjekt fyller fjordane våre med gruveslam.

I 2018 kan ikkje noko framtidsretta næringsliv basere seg på å hive avfallet sitt i naturen. Gruveprosjektet til Nussir er kanskje eit av dei fremste døma på kor gammaldags det går an å vere. Det riktige valet for regjeringa er openbert: Avvis driftskonsesjonen og redd Repparfjord!

Les mer: Naturvernforbundet: Tillater gruvedumping i laksefjord (14.2.19) og Fakta om Nussirs kobbergruvedrift

 

 

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Journalistikk / «Stinkjournalistikk» mot varslereProfessor Gisle Selnes skriver at Harald Stanghelles kronikk i Aftenposten 23. februar 2020 «ser ut som en støtteerklæring, [men] ligger som en ramme rundt det forterpede angrepet på Assange». Han har rett. Men har Aftenposten alltid hatt dette forholdet til varslere, som for eksempel i tilfellet Edward Snowden?
Om Assange, tortur og straffNils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:
Med ryggrad og etisk kompass intaktVARSLING Vi trenger en mediekultur og et samfunn bygget på etterrettelighet og sannhet. Det har vi ikke i dag.
Gimmick / Theory of the Gimmick (av Sianne Ngai)Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.
Samlivsbrudd / Les ruptures conjugales en Afrique subsaharienne musulmane (av Alhassane A. Najoum)Det er dyrt å gifte seg i Niger selv om brudeprisen varierer, og ved skilsmisse plikter kvinner å betale brudeprisen tilbake.
Etikk / Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikk?Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.
Kronikk / Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.
Filosofi / Disobey! A Philosophy of Resistance (av Frédéric Gros) Hvorfor, hvor, når og hvor lenge er vi lydige?
Mytologier / The Celestial Hunter (av Roberto Calasso)I Calassos fjorten essays befinner vi oss gjerne mellom myte og vitenskap.
Kina / Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet (av Clive Hamilton og Mareike Ohlberg)At Kina under Xi Jinping har utviklet seg i autokratisk retning, er kjent. Forfatterne viser hvordan effekten har spredt seg i verden for øvrig.
Nawal el-saadawi / Nawal El-Saadawi – in memorandumEn samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.
Nekrolog / Til minne om Nawal El-SaadawiKompromissløst talte hun makten midt imot. Nå er hun gått bort, 89 år gammel. Forfatteren, legen og feministen Nawal El-Saadawi skrev for NY TID fra juni 2009.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte