David Grinspoon: Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future. Grand Central Publishing, 2016

Nett- etsning- 22x23cm © Giske Sigmundstad

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel


Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2017-03-16
Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future
Forfatter: David Grinspoon
Grand Central Publishing, 2016,

David Grinspoon er astrobiolog, og tilhører dermed et nytt og underlig fag som studerer hypotetisk liv på andre planeter. De fleste får med seg nytt fra letingen etter liv på Mars, men de færreste er klar over at fagfeltet sammenliknende planetologi, der astrobiologien er en underavdeling, er i eksplosiv vekst. En årlig konferanse ble nylig avholdt i San Francisco med over 20 000 deltakere. Det er to grunner til at dette tverrfaglige feltet er blitt så populært: For det første oppdager vi stadig flere planeter utenfor solsystemet – såkalte eksoplaneter – og lærer mer om vårt eget solsystem. For det andre har klimakrisen gjort planetologi til en form for teoretisk sivilisatorisk førstehjelp. Premisset for boken Earth in Human Hands er at menneskeheten for å overleve må forstå hvordan planeter fungerer – både i det korte og det lange løp.

Grinspoon blander de patosfylte problemstillingene med en avvæpnende ironi, der han omtaler seg selv og sine kolleger som geeks, fulle av en ungdommelig entusiasme over verdensrommet og med en science-fiction-preget tankegang. Samtidig demonstrerer han ettertrykkelig at den globale situasjonen har gjort kosmiske perspektiver til noe mer enn bare nysgjerrighet og fantasi. Balansen mellom kompromissløst alvor og barnlig undring kaster et fascinerende stjernelys over jordens tilstand.

Mennesket, klodens bevissthet. Grinspoon skisserer planetologien og astrobiologiens historie, og hans vennskap med den berømte NASA-astronomen Carl Sagan og planetologipioneren Jim Pollack gjør fortellingen levende og personlig. Førstehånds omgang med andre sentrale skikkelser som Lynn Margulis og James Lovelock gir også anledning til å presentere Gaia-hypotesen: ideen om at livet på jorden og de atmosfæriske syklusene, ja, atmosfæren selv, er et «levende», selvregulerende system. Grinspoons premiss er at menneskene er en vital del av dette systemet. For samtidig med historien om planetologien utfolder en annen og langt større fortelling seg, nemlig historien om hvordan planeten vår i løpet av de siste århundrene, og særlig de siste tiårene, har utviklet en form for selvbevissthet. Overvåkningen og kartleggingen av planeten via satellitter, modeller og simulasjoner inngår i et slags jordens nervesystem, med menneskenes hjerner …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)