Miljøinnsats på bryggekanten

– Unngår du reker fra Skagerrak og Nordsjøen, kan du bidra til å sikre bestandene for framtiden.

Foto: Женя
Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Miljøinnsats. Skal du være i Sør-Norge i ferien? Da vil vi i WWF oppfordre til miljøinnsats på bryggekanten:

Hvis du kan unngå ferske reker fra Skagerrak og Nordsjøen denne sommeren, kan du bidra til å sikre bestandene av både reker og truede fiskearter for framtiden.

Rødt lys. Det finnes ikke mye som kan måle seg med en porsjon ferske reker på bryggekanten i godt sommervær. Men dessverre er det mye som må på plass før fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak fortjener merkelappen bærekraftig. Derfor har WWF, både i Norge og Sverige, sett seg nødt til å gi rekene rødt lys i årets utgave av vår store sjømatguide.

WWFs sjømatguide utgis i en rekke land. Ulike typer fisk og skalldyr deles inn i tre kategorier: Rødt, gult og grønt.

Fargekodene viser hva WWF anbefaler: Arter som havner på grønt anbefales. De gule regnes som greie valg. Arter som havner på rødt er det WWFs råd å unngå. Det kan skyldes at bestandene er svake eller overfiskede, at bestandsberegningene er usikre, eller at fangstutstyret ødelegger mye for annet liv i havet.

Den nye, norske versjonen av sjømatguiden er akkurat offentliggjort. Og årets dårlige nyhet handler altså om reker. Vi fraråder nå forbrukerne å kjøpe reker fisket i Nordsjøen eller Skagerrak. Det betyr i praksis at vi anbefaler folk i sør-Norge å unngå ferske reker inntil videre. De frosne rekene i butikken er som regel fisket i andre havområder, lenger nord.

Betingelsene. Det er aldri morsomt å gi slike råd, som vi vet kan være upopulære både blant forbrukere og fiskere. Men begrunnelsen er viktig. Det er nemlig en serie betingelser som må oppfylles før rekene igjen kan slippe ut av den røde kategorien:

For det første må kvotene ned. Kvotene er grenser for hvor mye alle rekefiskerne kan ta til sammen. Tall fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) viser at rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak svekkes. Da må også rekekvotene ned, for å hindre at bestanden fortsetter å synke. Det er myndighetenes jobb å begrense kvotene når forskerne finner ut at bestandstallene synker. Men her har ikke myndighetene tatt konsekvensen av de nye tallene. Det må de gjøre.

For det andre må det bli slutt på dumping av småreker. Dette er ulovlig, men myndighetene har likevel ikke fått dumpingen under kontroll. I tidsperioden 2009 – 2012 anslår det internasjonale havforskningsrådet (ICES) at norske fiskere har tredoblet sitt utkast/dumping av småreker i Nordsjøen og Skagerrak. Det har vært en dobling av dumping i Sverige og Danmark i samme periode. Tre av seks norske rekebåter kontrollert av Kystvakten tidlig i 2014 er anmeldt for dumping av småreker.

For det tredje må fiskerne gjøre det de kan for å unngå bifangst. Bifangst er en samlebetegnelse på fisk som havner i reketrålen. Her er problemet at rekefiskerne kan komme til å fange fisk fra truede arter og bestander. Hele 30 prosent av fangstene kan for eksempel være truet kysttorsk. I tillegg fanges det en del truet havmus, og hai- og skatearter. Det finnes en bra løsning, som er å innføre krav om en sorteringsrist for rekefiskerne innenfor fire nautiske mil fra kysten.

For det fjerde bør vi få på plass en felles forvaltningsavtale mellom Norge, Sverige og Danmark, med en oppskrift for hvordan rekefisket skal gjennomføres. Essensen i avtalen må være at ICES sine kvoteråd følges til punkt og prikke, og at fisket opphører umiddelbart når fangstkvotene er fylt opp.

Og når alt dette er på plass? Ja, da lover vi å slukke det røde lyset og si ja til reker fra Nordsjøen og Skagerrak igjen!

Dette er et bidrag til «Idealisten»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 27.06.2014.
I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde.
De som deltar: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Transparency International Norge, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser, NOAH- for dyrs rettigheter, press– redd barna ungdom og WWF.

---
DEL