Miljø på billigsalg

Midt i støyen fra forberedelsene til kronprinsbryllupet og politikernes forsøk på å overby hverandre med løfter om skatte- og avgiftskutt, kommer følgende melding fra organisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH): Ved behandlingen av budsjettet for 2001 reduserte samtlige partier miljøinnsatsen på Stortinget, vesentlig grunnet store avgiftskutt på fossile brensler. Den uheldige utviklingen for miljøet inkluderer […]

Midt i støyen fra forberedelsene til kronprinsbryllupet og politikernes forsøk på å overby hverandre med løfter om skatte- og avgiftskutt, kommer følgende melding fra organisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH): Ved behandlingen av budsjettet for 2001 reduserte samtlige partier miljøinnsatsen på Stortinget, vesentlig grunnet store avgiftskutt på fossile brensler.

Den uheldige utviklingen for miljøet inkluderer også reduksjon av CO2-avgiften på norsk sokkel, heter det fra organisasjonen. Og hold pusten, SV-ere som leser Ny Tid: Selv et tradisjonelt miljøparti som SV var i noen grad med på kuttene.

Dette står å lese i FIVHs rapport “På parti med miljøet?”, som ble offentliggjort denne uken. Organisasjonen har undersøkt de forskjellige partienes bevilgningsforslag til miljøsaker på statsbudsjettet, ikke bare for inneværende år, men gjennom hele den siste stortingsperioden.

At Høyre dreier bort fra mellompartiene i miljøsakene på Stortinget, og at Senterpartiets og Venstres ambisjoner om å være miljøpartier er betydelig nedtonet de senere årene, skal vi la ligge i denne omgang. Men at SVs miljøforsprang i forhold til de andre partiene er i ferd med å forsvinne, burde bekymre noen og enhver. Dette er FIVH-rapportens dom over partiet:

SV viser en jevnt synkende vilje til å prioritere miljøhensyn i statsbudsjettet. Målt i gjennomsnittlige påplusningsforslag er avstanden til mellompartiene og Ap halvert gjennom siste stortingsperiode. Den skrumpende avstanden skyldes ikke først og fremst sviktende vilje i enkeltsaker, men gjennomgående lavere forslag til budsjettpåplusninger i de fleste miljøsakene. Skal enkeltsaker trekkes fram, kan det nevnes at SV ikke lenger ønsker lavere riksveginvesteringer av hensyn til miljøet, ei heller høyere bensinavgift.

Hva er det som skjer, SV? Er klodens klimaproblemer løst? Er det ikke lenger så farlig med miljøet? Eller har oljeeventyret og vekstmentaliteten også gått til hodet på Kristin Halvorsen og hennes partifeller?

Skal noen med rette kunne kalle seg et miljøparti, er det minste man kan forvente seg at partiet går inn for å øke bevilgningene til miljøet.

Ikke selge det ut på billigsalg.

Kommentarer