Militært misbruk av Allahs navn

Leder av koalisjonsstyrkene i polsk sektor av Irak krever befolkningens samarbeid «i Allahs navn». – Misbruk av religion, sier norsk feltprost.

Ny Tid

Tenk deg at en muslimsk invasjonsstyrke har inntatt Norge. Tenk deg at den muslimske styrkens øverstkommanderende sender ut et brev til den norske befolkningen hvor han krever nordmenns samarbeid «i Jesu navn».

Ganske fjernt, vil du kanskje si. Men i Irak har det skjedd – med motsatt fortegn.

For den 9. april i år gikk det ut et brev fra generalmajor Mieczyslaw Bieniek, øverste kommandant for koalisjonsstyrkene i den polske sektoren av okkuperte Irak.

Brevet er stilt til den irakiske befolkningen i den polske sektoren, nærmere bestemt i Babylon, Al Kut, Ad Diwaniyah, An Najaf og Karbala.

Og brevet – som i korthet hyller koalisjonsstyrkenes bidrag i Irak og stempler motstandsgruppene som ekstremister og kjeltringer – begynner på følgende måte: «In the Name of Allah!» – «I Allahs navn!»

– Misbruk av Allahs navn, sier feltprost i Forsvaret, Arne Svilosen.

– Forkastelig, sier Changemakers leder, Tale Terjesdatter Hungnes.

Tvunget til å skrive

Den polske generalmajoren Bieniek er leder for styrker fra et 20-talls land, samt fire offiserer fra Norge.

Som Ny Tid har skrevet tidligere, har de norske liaisonoffiserene vært utplassert i polsk sektor i snart ett år. Offiserenes oppgaver har variert fra håndtering av sivil-militære samarbeid, til rekvirering av helikoptre og planlegging av militære logistikk.

Etter kuvendingen fra regjeringens side, vil de norske offiserene i den polske sektoren være blant offiserene som fortsatt vil bli værende i Irak etter at det norske ingeniørkompaniet i britisk sektor av Irak trekkes ut ved utgangen av juni.

Generalmajor Bienieks har åpenbart skrevet sitt brev til lokalbefolkningen som følge av den økte motstanden mot okkupasjonsstyrkene – også blant sjiamuslimer. Brevet – som Ny Tid har funnet på hjemmesidene til det polske forsvarsdepartementet – begynner da også med å henvise til «hendelser i det siste» som gjør at generalmajoren føler seg tvunget til å adressere alle innbyggerne i den polske sektoren.

Og hendelsene er forårsaket av «krefter og grupper» som forsøker å destabilisere regionen og ødelegge for Irak og dets innbyggere.

«Korrupte og grådige»

Generalmajor Bieniek er ikke snau når han beskriver disse «kreftene og gruppene» i sitt brev, som er på rundt en A4 side.

Det er snakk om «ekstremister og kriminelle» som har kommet for å «terrorisere, bestemme over og stjele fra deres nasjon og dets folk». Bieniek navngir en av dem; sjialederen Moqtada al-Sadr og hans milits som har gjort opprør mot okkupasjonsmakten:

«Den radikale gruppen til Herr Sadr (…) vil lede dere tilbake til de mørke dagene hvor undertrykkelse styrer deres liv.»

Ikke bare er Sadr og de andre som yter motstand mot okkupasjonsmakten ekstremister og kriminelle. Nei, ifølge generalmajor Bieniek er de også «korrupte og grådige», de ønsker å okkupere landet, robbe folk og snu landet bort fra fridommens vei.

«I Allahs navn»

I sterk kontrast til dette, beskrives koalisjonsstyrkene som irakernes venner, som har brakt befolkningen ytringsfrihet, jobbmuligheter, forbedret utdanning, sosialhjelp, medisinsk bistand og en lys framtid med ny teknologi og aksess til verden:

«Hver av mine soldater er deres venner og kommer fra ett av de 24 landene som ønsker å være deres venner og støtte dere mens dere skaper deres egen fremtid.»

Til slutt slår den polske generalmajoren fast i sitt brev til lokalbefolkningen at koalisjonsstyrkene ikke vil tolerere motstand mot hans styrker – eller «destruksjonen, volden, konfliktene og den kriminelle aktiviteten», som han kaller det:

Hele brevet – som neppe kan kalles annet enn et krav til irakerne om å samarbeide med generalmajoren og okkupasjonsstyrkene, smykkes altså med et innledende «In the Name of Allah!», som også gjentas lenger nede i brevet.

Avslutningsvis velger Bieniek en noe mer religionsnøytral «God bless you» som siste hilsen.

– Veldig negativt

Feltprost Arne Svilosen – øverste leder for alle feltprestene i Forsvaret – har nylig vært på besøk hos de norske styrkene i Irak, inkludert offiserene som er under polsk kommando.

Han forteller at dette brevet er helt ukjent for ham, og at ingen snakket om det da han var på besøk i Irak.

– Jeg vil tro at kanskje tanken bak er å imøtekomme befolkningsgruppen man skal tale til. Men jeg kan ikke tenke meg at det har vært vinnende. Hvorfor åpne et brev fra okkupasjonsmakten med en religiøs setning, spør Svilosen, som selv mener at det ikke hører hjemme verken å bruke Guds navn eller Allahs navn i krig.

– Dette reagerer jeg veldig negativt på. Og at generalmajoren går inn på andres religion gjør det enda verre. Det er veldig lite respektfullt, sier feltprosten i Forsvaret.

– Dette blir ikke noe annet enn misbruk av Allahs navn, konkluderer Svilosen, som mener at norske myndigheter bør reagere på dette og ta affære.

– Helt forkastelig

Det mener også Tale Terjesdatter Hungnes i Changemaker. Lederen i ungdomsorganisasjonen tar forbehold om at hun ikke har sett brevet fra den polske generalmajoren ennå.

– Man skal alltid være varsom med å påkalle Gud, ikke minst i et annet land og i en annen kultur. Religion skulle vært frigjørende, men gjøres til et undertrykkelsesmiddel, sier Hungnes, som forteller at det er første gang hun har hørt at militære fra kristne land tar i bruk Allahs navn.

– Dette er helt forkastelig og et misbruk av Guds navn. Norge bør stille spørsmål ved generalmajorens ordbruk, mener lederen av Changemaker.

Hungnes viser til de negative reaksjonene USAs president George W. Bush har fått når han har snakket om at amerikanerne er på et korstog mot terrorisme og at USA har Gud med seg.

Dette har imidlertid ført til et økt religionsdialogarbeid etter terroraksjonene i USA 11. september 2001.

– Gud og krig må ikke blandes, slår Hungnes fast.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.