Bestill sommerutgaven her

Militarismens forgiftning av menneskeheten

ORIENTERING 1971 / I vår tid med invasjon og okkupasjon [les Ukraina] bringer NY TID her Sigurd Evensmo omtale av Finn Alnæs’ Festningen faller. Et boksitat lyder: «Uten å blunke følger vi parolen ‘hensikten helliger midlet’. Uten å blunke følger vi en sikkerhetspolitikk som får oss til å akseptere nasjonale og internasjonale forbrytelser.»

Et uoverskuelig antall nazistiske krigsforbrytere sto fram foran domstolene og sa: «Jeg handlet etter ordre.» Om de hadde myrdet hundrer, tusener eller titusener, om de var menige, underoffiserer eller høyere i gradene, så fant de alle sin skyldfrihet i disse ordene. At noen av dem løy, er uten interesse sett i forhold til at det store flertallet utvilsomt mente å være uten personlig ansvar når de hadde vært beordret til massemordene. Millioner mennesker ble utryddet fordi krigsforbryterne automatisk fulgte krigens urgamle lov om lydighet, enda mange av dem nok visste at deres handlinger stred mot krigens lover. Lydigheten sto over alt annet og ga intet valg.

Og i etterkrigstiden, fram gjennom My Lai: . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Sigurd Evensmo
Evensmo var tidligere redaktør av Orientering, NY TIDs forløper.

Relaterte artikler