Bestill sommerutgaven her

Militærøvingar lagar ikkje fred

Opprustinga av Norden som ein militær aktør å rekne med er i full gong – og driv dermed opp spenninga landa imellom.

(THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

NATO har lenge hatt ein politikk for å kunne kjempe for sine imperialistiske interesser langt utover NATO-området. Out-of-area-strategien, ein nyare NATO-doktrine om å operere utanfor medlemsstatane sitt geografiske område, kom for første gang i praktisk bruk i Kosovo-krigen i 1999, og sidan då har denne strategien vore NATOs hovudline. Krigane i Afghanistan, Irak og Libya er typiske døme på denne politikken: Alle har vore reine aggresjonskrigar og har ingenting med forsvar av til dømes Noreg å gjere. Likevel det er denne typen verksemd som no er berebjelken i Noregs militærdoktrine. Dette og meir er «det nye NATO» si rolle på verdsarenaen.

To oppskakande og sterke døme på Noreg si deltaking i NATO sin out-of-area-strategi er åtaka på høvesvis Serbia i 1999 og ikkje minst på Libya i 2011. Frå FN-resolusjonen om ei flyforbodssone i Nord-Libya til fullt åtak og regimeskiftetaktikk var vegen kort . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

- annonse -
Ivar Jørdre
Jørdre er styremedlem i Antikrigsinitiativet. Han er også lagsleiar i Raudt Bergen Vest.

Du vil kanskje også likeRelatert
Anbefalte