Stridsvogner i forbindelse med Trident Juncture i Norge. NTB scanpix

Militærøvingar lagar ikkje fred


Opprustinga av Norden som ein militær aktør å rekne med er i full gong – og driv dermed opp spenninga landa imellom.

Jørdre leder Aksjonskomiteen mot NATO-øvinga Trident Juncture 18.
Email: ivar.jordre@student.uib.no
Publisert: 1. oktober 2018

NATO har lenge hatt ein politikk for å kunne kjempe for sine imperialistiske interesser langt utover NATO-området. Out-of-area-strategien, ein nyare NATO-doktrine om å operere utanfor medlemsstatane sitt geografiske område, kom for første gang i praktisk bruk i Kosovo-krigen i 1999, og sidan då har denne strategien vore NATOs hovudline. Krigane i Afghanistan, Irak og Libya er typiske døme på denne politikken: Alle har vore reine aggresjonskrigar og har ingenting med forsvar av til dømes Noreg å gjere. Likevel det er denne typen verksemd som no er berebjelken i Noregs militærdoktrine. Dette og meir er «det nye NATO» si rolle på verdsarenaen.

To oppskakande og sterke døme …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal