Militæret – en miljøversting

Militær aktivitet truer til sjuende og sist hele vår eksistens.

Ingeborg Breines
Breines er rådgiver, tidligere visepresident i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.
Email: i.breines@gmail.com
Publisert: 11.04.2017

Militærsystemet er lite energieffektivt, forurensende og karbonutslipps-intensivt, og sikkerhets-politikk demokratiets sorte hull. Selv om Forsvarets forskningsinstitutt nå legger frem sektorens miljø- og klimaregnskap årlig og det er visse forbedringer å spore, er fortsatt datene ikke tilfredsstillende. Hverken utenlandsk militær aktivitet i Norge eller norsk klima- og miljøavtrykk ute inngår i regnskapet.

Olje for F-35. Nylig dominerte Langtidsplanen for Forsvaret og den såkalte Bilpakken den norske politiske debatten uten at det ble gjort anstrengelser for å se de to i sammenheng. Det ble diskutert hvorvidt det norske forsvaret primært skal være landbasert eller knyttes enda tettere til NATOs utenfor-landet-strategi. Man drøftet ulike forslag for å få ned CO2-utslippene ved å kjøre elbil, redusere antall flyreiser og spise mindre kjøtt. Ingen nevnte at et F-16-fly bruker like mye drivstoff på en time som en amerikansk gjennomsnittsbilist på tre år, eller at Forsvaret i 2015 forbrukte over 85 millioner liter drivstoff. Ingen spurte om oljeboring, også i Lofoten, Vesterålen og Senja, først og fremst er viktig for å skaffe drivstoff til de 52 nye F-35-flyene.

Enorme summer. Verden bruker omlag 1,7 billioner dollar til militære formål hvert år – hvilket tilsvarer 615 regulære FN-budsjetter. 10 prosent av disse midlene trengs for å realisere de to store beslutningene som ble gjort i FN i 2015: Handlingsplanen for utvikling (2016–2030) med sine 17 bærekraftsmål, og Paris-avtalen om klima. De 100 milliarder dollar per år som Det grønne klimafondet ber om, er mindre enn én prosent av militærbudsjettet.

Militærindustriens miljø-kostnader er særdeles dårlig dokumentert. Vi trenger full oversikt over mineral-, energi- og øvrig ressursbruk til produksjon, testing, lagring og transport av våpen og ammunisjon. Militærindustrien og de som tjener på våpenproduksjon og våpensalg, legalt og illegalt, i begge ender av prosessen, ønsker selvsagt ingen innsikt og innblanding i sin lukrative business.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave