Midt- Østen – mot nye konflikter

Vår medarbeider John E. Andersson gir i denne artikkelen en oversikt over situasjonen i Midt-Østen og de krefter som er implisert i konflikten. Samtidig som forholdet mellom Israel og araber-statene fremdeles er sterkt tilspisset, ikke minst etter massehenrettelsene i Irak, legger de to supermaktene opp til en ny politikk i området – men har forskjellige motiver.

Avatar
Email: john@nytid.com
Publisert: 01.02.2019

Geriljastyrkene i Midt-Østen har sine viktigste baser i Jordan. To tredjedeler av befolkningen utgjøres av Palestina-flyktninger som etter at staten Israel ble opprettet måtte flykte til Jordanstrandens vestre bredde. Der slo de seg ned i flyktningeleire. Etter seksdagerskrigen i 1967 ble de drevet over Jordanfloden, og de bor nå under elendige forhold i flyktningeleire rundt Jordans hovedstad Amman. Fra disse leirene rekrutteres geriljastyrkene og her har de sine støttepunkter. Gerilja-enhetene er et alvorlig politisk problem for kong Hussein. Han er av politiske grunner tvunget til å godta deres aktivitet. Kongen har sin støtte i beduinbefolkningen, mens Palestinaflyktningene ikke har tiltro til hans manøvre. I et intervju med engelske Observer har han uttalt at han ved et kompromiss med Israel ville avstå vestsiden av jordanstranden. Dette området kunne han tenke seg som et område for palestinaflyktningene, men han var på samme tid klar over at området ville være under Israels kontroll.

FN-vedtaket i 1948

Sett i historisk perspektiv ville dette være en stor innrømmelse. Under den første krigen i 1948 utvidet jødene sitt område med mer enn 20 prosent mer enn de var tildelt av FN. En arabisk palestinastat som var forutsatt i FN-vedtaket kom aldri i stand. De andre områdene av hva FN tildelte flyktningene ble okkupert av Jordan og Egypt. Kongens forslag er ikke akseptabelt for flyktningene. Derfor er han blitt tvunget til å trekke tilbudet tilbake. Geriljaens holdning til Hussein begynner også å gjøre seg gjeldende overfor Nasser. Nå mistenker de han for å ha gjenvinning av de tapte områdene i 1967 som eneste mål.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.