Haitianere kneler i solidariet med sine på gata i bønn.

Midt i det beksvarte mørket


Rune Eraker utforsker menneskets sårbarhet i sin nye fotobok. 

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 1. oktober 2018
Fortell verden om oss
Forfatter: Rune Eraker
Forlag: Press forlag, Norge

Samtidig med åpningen av fotoutstillingen Fortell verden om oss. Om frihetsberøvelse og menneskeverd på Nobels Fredssenter 14. september, ble boken med samme tittel utgitt. Dette er fotograf Rune Erakers femte bok, etter Øyeblikk av lys (2001), Lukten av savn (2005), Drømmen om Europa (2009) og Det blinde øye (2013). Bilder fra sistnevnte henger nå på Preus museum i Horten, der Eraker stiller ut sammen med kanadiske Edward Burtynsky. Temaet er vår sårbare jord, og Eraker har fotografert noen av dem som først blir berørt av klimaendringene.

Også i sin nye bok har Eraker kommet helt nær menneskers sårbarhet. Eksemplene på frihetsberøvelser rommer skjebner fra flere deler av verden, som voldtektsofre i Kenya og homofile i Russland – og dem som råtner bort i fengsel: Han har møtt fanger som har fått dødsdommen i USA, og møtt fanger på Ullersmo i Norge.

Vitnesbyrd

Kapittelet «Mennesker som ikke finnes» gjør et særlig sterkt inntrykk: Her blir vi kjent med haitianere som har bodd i Den dominikanske republikk gjennom flere generasjoner, men som fra en dag til den neste i 2013 plutselig ikke lenger var velkomne i landet – og heller ikke på Haiti. Myndighetene fratok folkegruppen alle rettigheter, med et pennestrøk.

Fotograf Eraker har evnen til å lyssette menneskeverdet, selv når objektet befinner seg i stummende mørke. Han har uttalt at hans prosjekter er politisk begrunnet, og velger temaer han mener offentligheten ikke vier nok oppmerksomhet.

Linda Hove Strand har skrevet en tekst til hvert kapittel. Disse fungerer som en poetisk nærlesning av fotografiene, og tekstene blir en god alliert i det å sette ord på alle inntrykkene.

Fotografiet er et suverent vitnesbyrd. Eraker portretterer «mennesker som ikke finnes» – og gir oss muligheten til å få vite at de gjør det. Ikke se bort. 

Abonnement kr 195 kvartal