Metall-avhengighet

Varierende om Ronni Le Tekrøs eksplosive beruselser.

[metal-biografi] «Dette er ene og alene Ronni Le Tekrøs historie,» hevder Stein Østbø om sitt subjekt i forordet til sin nye biografi. Ja, «slik han selv har opplevd den,» heter det. Men Østbø har verken fungert som telepatisk medium eller ghostwriter for metalgitaristen fra Toten. Boka er tvert imot best når kritiske røster kommer til orde. Særlig når Østbø tar for seg Tekrøs kreative og konfliktfylte forhold til TNT-vokalist og låtskriverpartner Tony Harnell.

Store deler av boka presenterer imidlertid primært historien om TNT, fra starten som Dag Ingebrigtsens post-Kids-prosjekt til metalband i verdensklasse på skiver som Tell No Tales og Intuition, fra sammenbrudd i 1992 til reunioner på 1990- og 2000-tallet med vekslende kunstnerisk og kommersielt hell.

Helt Stein?

Hekta er kronologisk bygd opp, og det er i kapitlene før og etter TNTs første liv at boka er mest rendyrket som Tekrø-biografi. Dessverre er innledningen og kapitlene om oppveksten, den musikalske oppvåkningen og de første bandprosjektene tungvint og omstendelig skrevet, med altfor lange setninger, fulle av blindspor, forvirrende kronologiske hopp og halvkvedede viser. Det er som å lese en eneste lang Helt Stein-spalte. Stoffet hadde hatt godt av både modning og strammere redigering. Senere viser imidlertid Østbø at han kan beherske bokformatet.

Etter at TNT har blitt oppløst første gang får vi et klarere bilde av Ronni Le Tekrø som person – som musiker og komponist, som verdensfravendt naturmystiker, wicca-trollmann og rusmenneske. Tekrø er åpen om sin bruk av hasj som kreativitetsfremmende middel, men han er ingen misjonær. Ikke alle er sterke nok til å takle hasjen, ikke alle er like sterke som Ronni. Hans intense individualisme, koblet med turnétretthet, (hasjrelatert?) innesluttethet, dragning mot Toten og aversjon mot byen bidrar til å forklare TNTs splittelse.

I rockebransjen er det lett å bli opptursjunkie med konstant behov for å bli dyrket. Dette oppnås gjerne ved å spille gamle sanger om igjen kveld etter kveld. I sitater omtaler Tekrø turnering og stjernedyrkelse som kreativt lammende, på en måte mange musikere nok vil kjenne seg igjen i. Tekrø er i stedet hekta på andre ting, og det at Ronni aldri slipper taket når han først er hekta på noe er, ifølge boka, hans fremste kjennetegn. Han er hekta på musikalsk utvikling, grense- og genresprenging, ifølge Tekrø og Østbø. Også hasj og alkohol, ifølge narkotikamotstanderen Tony Harnell.

Urenhet og aksept

Utover «hekta»-tematikken skimtes også en annen rød tråd: Ronni Le Tekrø er musikalsk «uren». Som metalhue blant pønkere og nyveivere på sent 1970-tall, som hair band-fjes på 1980-tallet (Østbø skriver godt om TNTs ambivalente forhold til dette fenomenet, som bidro til bandets suksess), som hasjbruker på bygda og som wiccaner på kirketurne med verket Magica Lanterna. Østbø underslår dog ikke at Tekrø hele tiden har blitt akseptert, i økende grad også av mainstreamkulturen.

Kapitlene om Tekrøs mange prosjekter på 1990- og 2000-tallet viser bredden og variasjonen i hans kunstneriske karriere, og på cd’en som følger med boka får vi en smakebit fra samarbeidet med Terje Rypdal og deler av bestillingsverket Skibladner-Overturen. Jeg savner likevel dypere og mer sammenhengende analyser av Tekrø som musiker og komponist, og jeg hadde ønsket meg noen mer rendyrket tematiske kapitler. Litt for mye av dette drukner i det narrative.

Et avsluttet kapittel?

Tekrøs seneste og bitre konflikt med tidligere TNT-vokalist Tony Harnell dominerer slutten av boka. Østbø skriver innsiktsfullt om hvordan personlige motsetninger, sterke viljer og skuffelse over TNTs uforløste kunstneriske og kommersielle potensial ødelegger vennskapet og det kreative samarbeid for godt. Det antydes også en fullendelse og nytenning for Tekrø, som finner en ny kreativ partner i HP Gundersen og en medgjørlig TNT-sanger i ølglade Tony Mills. Le Tekrøs omskiftelige og mangfoldige karriere tatt i betraktning, blir det spennende å se hvordan dette står seg om noen år.

Kommentarer