Mest pc for penga

Tilgang til pc-er og internett er avgjørende for at fattige land skal kunne delta i verdenssamfunnet. Men hva er den beste løsningen for å lære opp neste generasjon i informasjonsteknologi? Bør hver elev i fattige land få sin egen laptop som de kan ta med hjem, eller bør pengene heller brukes på brukte pc-er i klasserommene?

Ny Tid

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL