Mer til flere

Den høye norske kronekursen gir mer humanitær hjelp for pengene.

I grenseområdene Tsjad / Sudan (Darfur) pågår det en folketransport ut til leirer som blir etablert lenger inne i landet. Flyktningene fraktes på lastebiler fra det norske forsvaret.FN forventer penger på bordet til flyktningene fra Darfur
Ny Tid
[bistand] Kirkens Nødhjelp og Røde Kors kan nå yte mer humanitær hjelp for mindre penger. Grunnen er at den norske krona står sterkt mot både dollar og euro for tiden, man får ti prosent mer dollar for kronene nå sammenlignet med i februar. Ettersom avtalene gjøres i norske kroner fører dette til betydelig mer hjelp for pengene for de humanitære organisasjonene.

– Vi får mer penger til rådighet, og dette får større effekt jo større andel av midlene som brukes lokalt, sier Tore Martin Herland i økonomavdelingen i Kirkens Nødhjelp.

Han kan imidlertid ikke tallfeste dette konkret.

– Spekulerer dere i dette – hvilke tidspunkt det er lurt å sette i gang prosjekter ute?

– Vi har en løpende dialog med banken om når det er gunstig å kjøpe dollar, men hva vi gjør og til hvilken tid, er basert på behovene ute, sier Herland.

Også Røde Kors bekrefter at det i sum er bra med en sterk, norsk krone.

– Men det må være varige endringer hvis det skal ha stor effekt, sier Jon Anders Storstein, seksjonsleder i ressursseksjonen i Beredskaps- og utenlandsavdelingen i Røde Kors.

Han sier den viktigste valutaen for dem er sveitsiske franc og lokale valutaer.

– Styrking mot dollaren utgjør for eksempel en god forskjell for oss i Latin-Amerika, sier han.

Arve Ofstad leder avdeling for styresett og samfunnsøkonomi i Norad og sier at alle bevilgninger gis i norske kroner.

– Det betyr at de virker lengre nå og det gjør at vi kan kjøpe mer i andre land. Det påvirker også utbetalingene til internasjonale konsulenter, og når vi betaler lønninger.

– Hva skjer med overskuddet?

– Da har vi to alternativer. Enten se på andre prosjekter eller overføre penger til neste år, sier Ofstad.

Han sier ti prosent ikke er all verden, men at det hjelper.

– Uansett er det mye usikkerhet i bistand. Prosjekter koster mer, plutselig kommer det et regnskyll som ødelegger det som er bygd opp, sier Ofstad.

Norge gir hvert år 18 milliarder kroner over statsbudsjettet i bistand. I tillegg kommer de frivillige organisasjonenes innsats.

Kommentarer
DEL