Mer vekst enn utvikling

Endelig en norsk bok med kritiske spørsmål som i nye rapporter fra Den afrikanske union.

Ny Tid

Publisert dato: 14/06/2013

Samfunnsbilder. Knapt noe er så omskiftelig som de bilder av Afrika som massemedier og politikere i vår del av verden holder seg med. Det som er felles for dem alle, er at de bare fanger opp en flik av en sammensatt virkelighet, og at de gjerne formes av det som utenforstående ønsker å se.

Derfor er det så viktig at vi i Norge har Fellesrådet for Afrika til å bidra med litt folkeopplysning, med sans for nyanser og med vilje til å la afrikanske stemmer føre ordet. Et ferskt eksempel på dette er boka Afrikas 99 %. Økonomisk vekst, ulikhet og protest (Solidaritet forlag/Fellesrådet for Afrika) som ble lansert i forrige uke. Her minnes det også om hvor håpløst det er å holde seg med ett samlet bilde som skal dekke hele kontinentet. Afrika er som kjent ikke et land, men en verdensdel med enorm mangfold i historie, kultur, språk, politisk styresett, ressurser og utviklingsnivå.

Fellesrådets afrikabilder har som oftest bestått av motbilder. Når mediene knapt har sett annet enn nød, håpløshet, korrupsjon og grådige diktatorer, har oppgaven vært å løfte fram framgang, folks ukuelige kampvilje og alt som gjøres for å skape bedre samfunn. Poenget har vært å fortelle om hvordan folk lever, og ikke bare om hvordan de dør.

Men i de siste åra har det blitt på moten i vestlige medier å tegne et helt annet bilde, der det er økonomisk vekst i bruttonasjonalinntekt, økt handel, en kjøpesterk middelklasse, forlokkende klima for investeringer og gode muligheter til å tjene penger som kaller på overskriftene. Det passer også godt for dem som vil snakke ned bistand, tale frihandelens sak og hylle den globale kapitalismens evne til å skape utvikling.

Statistisk science-fiction

Slik den økonomiske veksten beregnes, og slik Verdensbanken har funnet på sine mål for fattigdom, er det selvsagt mye å glede seg over. Det er også all grunn til bli oppmuntret av FN-statistikk som viser at flere går på skole, at barnedødeligheten synker og nye millioner får adgang til reint drikkevann.

Men, sier Fellesrådet og bokas mange bidragsytere, det er ingen grunn til å ta helt av og tegne et nytt bilde som er like misvisende. En viktig grunn til dette, er at all statistikk og beregninger av vekst i Afrika er notorisk usikker. Ofte er det mest tale om science-fiction, som det blir grundig påvist av Morten Jerven, som nylig har utgitt ei spenstig bok om dette (Poor numbers. How we are misled by African development statistics and what to do about it, Ithaca: Cornell University Press, 2013).

En annen grunn er mesteparten av veksten skyldes et oppsving i råvarepriser og raskere utsuging av olje og andre mineraler. Slikt gir et raskt hopp i land med ekstrem fattigdom hvis det åpnes en kullgruve for eksport. Men dette er nærmest et optisk bedrag så lenge det ikke skjer noen utvikling i retning av en mer allsidig og bærekraftig økonomi med arbeidsplasser i bearbeiding av råvarer. Som vist av professor Patrick Bond, fra det sørafrikanske KwazuluNatal-universitetet, innebærer jo dette samtidig et tap ved at land tappes for ikke-fornybare naturressurser. Han ser rett og slett mye av den nye dyrkingen av «Africa rising» som et røykteppe som tildekker økt utbytting og nytt kappløp om afrikanske rikdommer.

Et gjennomgående trekk i mange kapitler, der de fleste i bokas temadel er skrevet av afrikanere, er at veksten har foregått på en måte som skaper ei stadig dypere kløft mellom fattig og rik innad i det enkelte land. Dette kommer i tillegg til at utenlandske storselskaper henter ut enorme summer gjennom mer eller mindre kriminelle kanaler, i godt samarbeid både med lokale eliter, internasjonaler banker og skatteparadiser. Artikkelforfatterne gir mange konkrete eksempler, blant annet har Nigeria med dramatisk BNI-vekst i det siste tiåret samtidig fått en enda større andel under fattigdomsgrensa.

Og hvordan ville BNI-tall sett ut om de tok hensyn til de voldsomme miljøskadene som oljeindustrien påfører landet, som fjorårets vinner av Raftoprisen – miljø- og menneskerettighetsforkjemperen Nnimmo Bassey – dokumenterer i sitt bidrag. Mest på samvittigheten har Shell, som oljefondet har investert 30 milliarder av våre kroner i. Gjennomsnittstall for et lands inntekter har dessuten liten interesse i mineralrike land med pervers fordeling, slik som Ekvatorial-Guinea og Kinshasa-Kongo.

Hørt om Occupy Nigeria?

Av tittelen Afrika 99 % går det fram at det ikke bare handler om hvor mye den ene prosenten raner til seg, men om protest og motstand nedenfra. Kanskje er det her boka tydeligst gir oss motbilder som mange vil bli overrasket over.

De færreste har fått med seg at Den arabiske våren har gått hånd i hånd med misnøye, demonstrasjoner, streiker og folkelig mobilisering også sør for Sahara. Hvem har hørt om «Occupy Nigeria»-bevegelsen i Afrikas mest folkerike stat, der millioner på millioner har vært på gatene i mer enn 50 byer, og som her skildres innenfra av Olaniyi Kolawole.

Og hva med den oppfinnsomme «gå til jobben»-aksjonen i Uganda, som den kjente samfunnsforskeren Mahmood Mamdani beskriver som en oppfinnsom ikkevolds-aksjon når andre former for samling av mennesker blir forbudt av det autoritære regimet? Og hvor mange følger blogger og innlegg på pambazuka.org?

Og apropos Den arabiske våren, i et av bokas mest perspektivrike kapitler minner Amal Wahab om hvordan demonstrasjonene på Tahir-plassen i Kairo hentet sin styrke fra streiker og misnøye i arbeiderklassen gjennom en årrekke. (Generalstreiker betyr her at alle unntatt generalene streiker.) Mot en slik bakgrunn blir det lettere å se hvorfor sterke og radikale strømninger føler seg satt til side av Egypts nye makthaverne.

Alle investeringer en velsignelse?

Årets bok fra Fellesrådet inneholder også mye mer, og den er flere steder innom norske olje- og næringsinteresser. Ikke minst gjelder det korrupte oljeland som Nigeria og Angola, der milliardene sitter løst og investeringsiveren er stor både hos Statoil, leverandørindustrien og norske statsråder.

At Afrika trenger investeringer og verdiskaping, fritar oss ikke for å spørre hvem som har fordel av dem, hva landets elite bruker skatteinntektene til eller hvordan miljøet påvirkes. Artikkelforfatterne er med sine kritiske spørsmål helt på linje med de siste rapportene fra Den afrikanske unionen (AU) og FNs økonomiske kommisjon for Afrika (ECA). Felles er også påvisningen av at det ofte er tale om vekst som ikke er bærekraftig, som gir få jobber for arbeidsløs ungdom, og som gir økt sårbarhet for prissvingninger og spekulasjoner.

Eller med malawieren Blessinger Chinsingas ord: Det er vekst uten utvikling.

Til slutt: I tillegg til tematiske artikler inneholder boka også korte og nyttige presentasjoner av de fleste afrikanske land. Det er imponerende å se hvor mange kunnskapsrike og erfarne bidragsytere som kan hentes fra norske miljøer, der aviser og etermedier ikke ser ut til å ha oppdaget mer enn et par gjengangere. Flott er det også at redaksjonen har lagt så mye arbeid i finne illustrasjoner som virkelig illustrerer, og som ikke bare er til pynt. ■

Tore Linné Eriksen er forfatter, historiker og professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt tidligere bidragsyter til Orientering.


(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 14.06.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer