Et F-35-kampfly – av den typen Norge har kjøpt – tar av fra Edwards Air Force Base i Nevada-ørkenen.  Foto: Tore Meek / Scanpix

Mer penger til kampfly og utenlandsoppdrag

Årets forsvarsbudsjett innebærer en økning i utgifter på 9,8 prosent sammenliknet med 2015. Men bidrar budsjettøkningen til styrking av forsvarskapasiteten når nesten alt går til innkjøp av nye kampfly?

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.03.2016

Til sammen 8,6 milliarder av forsvarsbudsjettet for 2016 går med til innkjøp av nye F-35-kampfly og bygging av ny flybase på Ørlandet. Utgiftene skal dekke bestillingen av 22 kampfly som Stortinget allerede har vedtatt, og ytterligere seks fly med planlagt leveranse i 2020. Både Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne stemte imot den nye anskaffelsen i Stortinget.

Det samlede forsvarsbudsjettet er på 49,1 milliarder kroner – en økning på 4,3 milliarder siden i fjor. Samtidig reduseres Heimevernets budsjett med 11,8 millioner, Hærens med 24,8 millioner og Kystvaktens med 5,4 millioner.

Norske soldater i utlandet. Utgiftene til norske styrker i utlandet øker derimot til 704 millioner – en økning på 124 millioner fra 2015-budsjettet. Den viktigste årsaken er en styrking av Norges deltagelse i FN-operasjonen i Mali. I tillegg viderefører Norge deltakelsen i flere andre FN-operasjoner og EUs Operasjon Triton, som skal kontrollere grensen til Schengen og redde flyktninger fra å drukne i Middelhavet.
Det største norske militærbidraget i utlandet i 2016 består imidlertid av 120 soldater som trener irakiske sikkerhetsstyrker som kjemper mot terrorgruppen ISIS. Norge fortsetter også sin militære tilstedeværelse i Afghanistan ut 2016, med 50 soldater som skal rådgi og trene det afghanske spesialpolitiet i Kabul.
Blant andre utenlandsprosjekter som nevnes i budsjettet, er Sikkerhetssektorreform (SSR), som innebærer å støtte andre land i å reformere sine militære styrker. De viktigste mottakerlandene av denne støtten er Ukraina og Georgia, og Norge skal bidra med personell til NATOs liaisonkontorer i disse landene. I budsjettet heter det at «bidragene bidrar til å styrke disse landenes egen sikkerhet, samt å utvikle et sterkere NATO ved å forberede potensielle nasjoner for medlemskap eller partnerskap».
I sitt alternative statsbudsjett foreslo SV å øke bevilgningene til Sjøforsvaret, Kystvakten og Hæren med til sammen 500 millioner kroner, mens de kuttet utgiftene til blant annet Irak-operasjonen og innkjøp av kampfly med til sammen 930 millioner. I MDGs alternative forsvarsbudsjett foreslo de å kutte utgiftene til nye kampfly og kampflybase med hele 3,2 milliarder kroner. SV er det eneste partiet som i sitt alternative statsbudsjett gikk inn for å hente hjem de norske soldatene fra Irak. Ingen av stortingspartiene budsjetterte med å trekke ut soldatene fra Afghanistan.

«Vi bidrar …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest over 6 artikler denne måneden. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.