Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Mer kontroll til banken?

Kontantene vil bli erstattet, sier konserndirektør i DNB Trond Bentestuen.

Konserndirektør Bentestuens argument mot kontanter er at de medfører store kostnader: «Sikkerhet knyttet til kontanter og distribusjon er både tungvint og kostnadskrevende, og i tillegg er kontanter en langt mindre sikker betalingsmåte enn digitale betalinger. Det er ikke trygt å gå rundt med mye kontanter. Dessuten er kriminalitet og unndragelse av skatt et annet viktig tema. Norges Bank kan bare redegjøre for 40 prosent av den totale kontantbruken, noe vi mener tyder på at   mye av bruken kan dreie seg om svart økonomi og hvitvasking.»

Hva tenker DNB om at det kommer et stortingsforslag om å fortsette med kontanter som gyldig betalingsmiddel?

«Det er allerede krav om at kontanter skal kunne benyttes som betalingsmiddel, så et slikt forslag innebærer ingen endring fra dagens situasjon. Vi tror allikevel at kontanter over tid vil bli faset ut. Dette er imidlertid et politisk spørsmål. Vi forholder oss til det kundene ønsker å bruke, samt det til enhver tid gjeldende lovverk,» sier konserndirektøren.

Skeptisk til anonyme penger. Direktør Bentestuen mener det er mulig å sikre personvernet med digitale penger:

«Regelverket knyttet opp mot personvern må naturligvis ivaretas på en god måte. Men det er ingenting som tilsier at det ikke vil fungere minst like bra i en digital verden. Anonymitet er ikke bare positivt. ‘Anonyme’ kontanter gjør det enklere å skjule penger, og er en av årsakene til at kriminelle benytter seg nesten utelukkende av kontanter. De som tar seg betalt «svart», foretrekker kontanter. Store summer unndras samfunnet.»

Hva tenker DNB om muligheten for nye sentralbankpenger i omløp dersom kontanter skal vekk?

«Spørsmålet bør rettes til Norges Bank. DNB stiller seg imidlertid åpne til enhver forbedring av kontanthåndteringen som vil gjøre betalingssystemet i Norge enklere og mindre kostnads- og ressurskrevende.»

Kontantene forsvinner. Konserndirektøren påpeker at over 2,3 millioner mennesker bruker betalingstjenesten Vipps og at bare seks prosent av deres kunder i dag bruker kontanter daglig:

«At kontanter fases ut, er kun et spørsmål om tid, og vi tror Norge er blant de landene som vil ligge fremst i denne utviklingen. Det ser vi på kundenes betalingsadferd, som endres raskt. Norge har de siste tiårene ligget langt fremme med innovasjon og digitalisering av banktjenester, og det ønsker vi å fortsette med. Vi har tatt initiativ til å starte en dialog om å fase ut kontantene, men er fullt ut innforstått med at dette blant annet er et politisk spørsmål. Hovedpoenget er at kundene i sterk grad dreier sin betalingsadferd mot andre betalingsmidler enn kontanter,» sier Trond Bentestuen.

Øystein Windstad
Øystein Windstad
Tidligere journalist i Ny Tid.

Du vil kanskje også like