Oslo 20160204. DNB legger fram årsregskapet for 2015. Trond Bentestuen er konserndirektør Personmarked Norge Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mer kontroll til banken?

Kontantene vil bli erstattet, sier konserndirektør i DNB Trond Bentestuen.

Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 18.05.2017

Konserndirektør Bentestuens argument mot kontanter er at de medfører store kostnader: «Sikkerhet knyttet til kontanter og distribusjon er både tungvint og kostnadskrevende, og i tillegg er kontanter en langt mindre sikker betalingsmåte enn digitale betalinger. Det er ikke trygt å gå rundt med mye kontanter. Dessuten er kriminalitet og unndragelse av skatt et annet viktig tema. Norges Bank kan bare redegjøre for 40 prosent av den totale kontantbruken, noe vi mener tyder på at   mye av bruken kan dreie seg om svart økonomi og hvitvasking.»

Hva tenker DNB om at det kommer et stortingsforslag om å fortsette med kontanter som gyldig betalingsmiddel?

«Det er allerede krav om at kontanter skal kunne benyttes som betalingsmiddel, så et slikt forslag innebærer ingen endring fra dagens situasjon. Vi tror allikevel at kontanter over tid vil bli faset ut. Dette er imidlertid et politisk spørsmål. Vi forholder oss til det kundene ønsker å bruke, samt det til enhver tid gjeldende lovverk,» sier konserndirektøren.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer