Galtung: Mer fredsjournalistikk

Media er mer opptatt av vold enn fred, ifølge Johan Galtung. 

Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 01.12.2017

Hva da med fredsjournalistikken, en av Ny Tids tre kjerneområder? I festskriftet til Galtungs 80-årsdag, Experiments with Peace (redigert av Jørgen Johansen og John Y. Jones, 2010), skriver blant annet Jake Lynch om fredsjournalistikk, der journalister anklages for å gå i maktens ærend uten å ta ansvar for hva de presenterer: «Nyheter styres av konvensjonell representasjon […] dominerende konfliktreportasjer fremhever ’offisielle’ kilder fremfor ’menneskelige kilder’; hendelser fremfor prosesser, og vold fremfor fred.» Til dette svarer Galtung i L’Alfaz: «Embedded journalistikk fungerer for dem som har makten. Man kan kanskje si in-bed-with, slik du ser reporterne arbeide.»

Lynch vektla i artikkelen for sju år siden hvordan tv-nyheter skaper psykologisk stress, redsler og angst. Dessuten forverres traumer fra soldater som vender hjem fra konflikter. Og hva med dødens meningsløshet slik den formidles av provoserende fotografier av død? (Se også artikkel om Stanley Greene) Dessuten forvirres offentligheten med regjeringers politiske «propaganda» som konspirerer frem nye fiendebilder. Virkelighetsforståelser endres. Oversette aspekter skyves i bakgrunnen. For når får man vite om hvorfor noen valgte å bombe – både bakgrunn og dypere sammenheng – fremfor hvem som drepte og hvor mange som døde og detaljer om skadene?

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer