Mer enn sol og varme


MIGRASJON: Ujevn bok om mennesker som flytter med et ønske om et bedre liv, men møter problemer når de flytter «hjem» igjen.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 2019-06-30
        Les migrations des Nords vers les Suds
Forfatter: Giulia Fabbiano Michel Peraldi Alexandra Poli Liza Terrazzoni
Karthala, Frankrike

Mer enn sol og varme er tittelen på Ann Elisabeth L. Cardozos doktorgradsavhandling (UiS, 2018). Her utforsker hun hvorfor nordmenn har valgt å bosette seg på Costa Blanca, og hvordan norske migranter i Alicante gjennom 50 år har vedlikeholdt transnasjonale nettverk, det vil si: Hvordan de har beholdt kontakt og nærhet til Norge og norske venner samtidig som de har etablert nye vennskap, vaner og kunnskap i Spania.

Mens det på 1960- og 1970-tallet var forbeholdt de få å kunne flytte til Spania når pensjonsalderen inntraff, ble det på 1980- og 1990-tallet mulig for de fleste pensjonister å migrere. Norske pensjoner var høye, og kostnadene til mat og bolig i Spania var lave. Dessuten var det lettere å flytte når såpass mange nordmenn bodde der fra før.

Klimaet var tiltrekkende, det samme var kostnadsnivået. Flere eldre nordmenn i Alicante betydde også et økt behov for ulike tjenester: Det var deilig å få klippet håret av en man kunne snakke med på sitt eget morsmål, eller å bli stelt av en norsktalende. En rekke yngre yrkesaktive nordmenn, spesielt i servicebransjen, så økonomiske muligheter i det stadig voksende skandinaviske eldremiljøet i Alicante og flyttet, de også. Også mange norske turister benyttet seg av tjenestetilbudet som nordmenn etablerte på Costa Blanca: De spiste på restauranter som hadde menyer på norsk og norsktalende betjening. Nordmennene etablerte skoler, klubber og interesseforeninger. Folk flytter med et ønske om et bedre liv; det gjelder både dem som flytter fra nord til sør og omvendt.

Migrantene prøver å føle seg hjemme ved å holde kontakten med andre migranter.

Cardozos forsking ville ikke kommet med i boken Les migrations des Nords vers les Suds, siden redaktørene her har en annen forståelse av «sør» enn vi har i Norge. Redaktørene, som alle er forskere ved den prestisjetunge École des hautes études en science sociales (EHESS) i Paris, er italienske og franske, og for dem er sør – legg merke til at de bruker sør i flertall – forstått som det globale sør. Landene i det globale sør er økonomisk fattigere og mindre industrielt …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)