Mer enn sol og varme

MIGRASJON: Ujevn bok om mennesker som flytter med et ønske om et bedre liv, men møter problemer når de flytter «hjem» igjen.

Avatar
Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 30.06.2019
           Les migrations des Nords vers les Suds
Forfatter: Giulia Fabbiano Michel Peraldi Alexandra Poli Liza Terrazzoni
Karthala, Frankrike

Merenn sol og varme er tittelen på Ann Elisabeth L.Cardozos doktorgradsavhandling (UiS, 2018). Her utforsker hun hvorfor nordmennhar valgt å bosette seg på Costa Blanca, og hvordan norske migranter i Alicantegjennom 50 år har vedlikeholdt transnasjonale nettverk, det vil si: Hvordan dehar beholdt kontakt og nærhet til Norge og norske venner samtidig som de haretablert nye vennskap, vaner og kunnskap i Spania.

Mens det på 1960- og 1970-tallet varforbeholdt de få å kunne flytte til Spania når pensjonsalderen inntraff, bledet på 1980- og 1990-tallet mulig for de fleste pensjonister å migrere. Norskepensjoner var høye, og kostnadene til mat og bolig i Spania var lave. Dessutenvar det lettere å flytte når såpass mange nordmenn bodde der fra før.

Klimaet var tiltrekkende, det samme var kostnadsnivået. Flere eldre nordmenn i Alicante betydde også et økt behov for ulike tjenester: Det var deilig å få klippet håret av en man kunne snakke med på sitt eget morsmål, eller å bli stelt av en norsktalende. En rekke yngre yrkesaktive nordmenn, spesielt i servicebransjen, så økonomiske muligheter i det stadig voksende skandinaviske eldremiljøet i Alicante og flyttet, de også. Også mange norske turister benyttet seg av tjenestetilbudet som nordmenn etablerte på Costa Blanca: De spiste på restauranter som hadde menyer på norsk og norsktalende betjening. Nordmennene etablerte skoler, klubber og interesseforeninger. Folk flytter med et ønske om et bedre liv; det gjelder både dem som flytter fra nord til sør og omvendt.

Migrantene prøver å føle seg hjemme ved å holde kontakten med andre migranter.

Cardozos forsking ville ikke kommet med i boken Les migrations des Nords vers les Suds, siden redaktørene her har en annen forståelse av «sør» enn vi har i Norge. Redaktørene, som alle er forskere ved den prestisjetunge École des hautes études en science sociales (EHESS) i Paris, er italienske og franske, og for dem er sør – legg merke til at de bruker sør i flertall – forstått som det globale sør. Landene i det globale sør er økonomisk fattigere og mindre industrielt utviklet enn i det globale nord, men ligger ikke nødvendigvis sør for det globale nord.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)

Gratis prøve