Mer enn grønt

De Grønne virker litt mer rødt med SV-avhopper Hilde Opuku som ny talsperson. Frank Aarebrot advarer om ulvefare foran neste års lokalvalg.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.05.2014


Landsmøte. I helga 25. til 27. april hadde Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitt første landsmøte som stortingsparti. Partiet vokser, eller som stortingsrepresentant Rasmus Hansson sa i takketalen:

«Hvis dette hadde vært i næringslivet, hadde dere fått en feit bonus. I stedet får dere en karamell dere kan sutte på hele livet, og den heter ‘Dette har vi fått til!’.»

På landsmøtet tok MDG avskjed med Hanna Marcussen, som etter 6 år som nasjonal talskvinne hadde sittet ut tilmålt tid. Hennes arvtaker er Hilde Opoku (45), som har vært med i lokalpolitikken i Trondheim i over 10 år, først for SV og siden 2010 for De Grønne.

– Jeg håper å bringe med meg ny politisk erfaring som kan bidra til vekst. Mitt mål blir å bygge en levende, grønn tenketank rundt MDG, sier Opuku til Ny Tid. Hun blir kvinnelig talsperson, mens Hansson blir mannlig talsperson for partiet – som da ikke har egen partileder.

Videre forteller Opoku at man vil fortsette med å jobbe for å konkretisere hvilken betydning et grønt taktskifte har : – Nå vil vi jobbe politisk for å vise hvilken effekt et grønt taktskifte vil ha på folks hverdag. Vi skal jobbe for å synliggjøre hvordan dette påvirker samfunnet, og hvilken betydning lokal grønn tilrettelegging kan ha, sier Opoku – statsviter med fordyping i industriell økologi.

– Åpnet debatten

Anne Therese Gullberg, forsker ved CICERO, sier De Grønne har utvidet norsk debatt det siste året:

– MDG markerer seg ved å tørre å gå lenger enn andre partier, sier Gullberg. Hun trekker fram oljeutvinningsdebatten:

– Det er flere partier som har reduksjon av oljeutvinningstempoet i partiprogrammet, men det som skiller MDG fra de andre partiene, er at de er villige til å ta debatten nå. Petroleumssektoren står for store utslipp, men er samtidig også en viktig bærebjelke for norsk økonomi. Dette gjør debatten politisk vanskelig, og det er ikke rart at andre partier kvier seg for å ta tak i dette.

Gullberg presiserer at det fortsatt er et stykke mellom ord og handling for MDG, men at det viser at alvoret har begynt å synke inn.

– Man kan ikke se for seg et lavkarbonsamfunn med dagens petroleumsindustri – det må skikkelig omstilling til, som også innebærer store endringer i petroleumsindustrien. Og da er det viktig at aktører som MDG tør å sette det på dagsordenen.

Klimaprosenten

Et sentralt aspekt ved MDGs klimasatsning er den såkalte klimaprosenten. Partiet foreslår å sette av 1 prosent av Statens Pensjonskasse Utland (SPU) til klimatiltak, omlag 30 milliarder kroner – hvorav 25 milliarder skal gå til FNs Grønne Klimafond. De resterende 5 milliardene skal gå til bevaring av regnskogen.

– Disse investeringene er viktige for å gjøre det mulig for utviklingsland å hoppe over stadier som ikke er bærekraftige, som fossil energiproduksjon, sier Opoku.

En av de sakene som MDG har klart å samle flest bak, er 6-timersdagen. Sammen med fagbevegelsen, som det kom fram i Klassekampen mandag, går MDG i bresjen for at å jobbe kortere vil ha positiv effekt for samfunnet. Hilde Opoku forteller til Ny Tid:

– Dette er et viktig ledd for å skifte fokus i samfunnet. Vi tror at man ved å gi mennesker mer fritid vil øke livskvaliteten deres betraktelig. Man vil ha mer tid til både seg selv og andre, og fokusere på andre verdier enn vekst og forbruk.

MDG betrakter seg selv om et blokkuavhengig parti, men noen har spekulert i om de nå, ved å stå i ledtog med fagbevegelsen og velge en tidligere SV-representant som nestleder, har markert et tydelig skritt mot venstre. Men dette vil ikke Opoku være med på:

– Vi er en samling som kommer fra hele det politiske spekteret. Vi henter saker og arbeidsmetoder fra det vi mener passer oss best og diskriminerer ikke på grunnlag av blokkene i politikken.

Opoku presiserer at forslaget om 6-timersdagen er forankret i grønn ideologi:

– Vi forsøker å sosialisere grønn politikk, men ikke gjøre den sosialistisk. Vårt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Aarebrot-rådet

Frank Aarebrot, professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, sier til Ny Tid at det viktigste MDG gjør nå er å markere seg:

– Hansson er et åpenbart politisk talent. Man kan trekke paralleller til Finn Gustavsen i SF og Lars Sponheim i Venstre, som klarte fronte et lite parti og fikk det til å vokse. Det er noe av den samme utviklingen man ser i MDG idag.

Men utfordringene står i kø foran kommunvalget:

– En sterk lokalpolitisk profil kan også skape vanskeligheter, og man må gå noen tøffe runder innad i partiet hvor vanskelige temaer må behandles. Skal man være imot ulv, eller for, og kreve strenge fengselstraffer for dem som dreper uten konsesjon? Her er nok medlemsmassen splittet, og man kan risikere å miste støtte hvis man går den ene eller den andre veien, sier Aarebrot.

Grønne resolusjoner

Fra MDGs landsmøte:

  • Full elektrifisering Utsirahøyden med offshore vindkraft.
  • Fjerning av moms på elektriske sykler.
  • Grønn tiltakspakke for landbruket.
  • Investeringsstøtte for solstrøm.
Kommentarer