Mens vi venter på Peterson

Jordan Petersons 12 Rules for Life er full av selvmotsigelser og den typen reduksjonisme han selv advarer mot.  

Eivind Tjønneland
Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 01.10.2018
12 Rules for Life. An Antidote to Chaos
Forfatter: Jordan B. Peterson
Random House, Canada

Grovt regnet har den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson fått over 100 helsider i norske aviser hittil i år – og ennå har han ikke ankommet Norge! Det skjer først 23. oktober, da han er i Oslo i forbindelse med lanseringen av den norske oversettelsen av 12 Rules for Life. An Antidote to Chaos, hans selvhjelpsbok som utkom i januar. 

Peterson har klart å snekre sammen en livsfilosofi gjennom anekdoter fra eget liv, evolusjonsbiologien, Carl Gustav Jung, eksistensialismen og Bibelen. Ikke minst flyter han på bred erfaring som terapeut, ved siden av å være professor i psykologi ved Universitetet i Toronto. 

Reaksjonene i Norge har vært motstridende: Vårt Land presenterer ham som «en sekulær såmann», og avisen Dagen liker at han «forsvarer kristen etikk». Ingunn Økland i Aftenposten ble både fascinert og lattermild av å lese ham. Sturla Haugsgjerd mener derimot at Peterson er middelmådig, mens Mohammed Abdi kritiserer Peterson for å gi «livredning til patriarkatet». Sindre Bangstad i Dagbladet skriver at Petersons angrep på «kulturmarxismen» er svært for­enklende, mens Bjørn Stærk hevder at Peterson er et latterlig fenomen. 

Også politikerne har vært på banen. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at Petersons «vektlegging av personlig ansvar, disiplin, selvrespekt og tradisjonelle idealer for hva det er å være et godt menneske og en god mann», gjør ham til «en motpol til alt det symbolske året 1968 representerer. Hans suksess er en illustrasjon av at noe er i emning». 

Spurv med kanoner

En av grunnene til Petersons suksess, er at han i 2016 angrep en lov mot diskriminering og hatefulle ytringer. Den skulle beskytte mot trakassering av kjønnsidentiteten til for eksempel transseksuelle. Hvis en transvestitt foretrekker å bli tiltalt med «hen», så gjerne for meg. Men Peterson mente det var en innskrenkning av ytringsfriheten å godta dette. Milelange juridiske avhandlinger forklarer i detalj Petersons misforståelse av denne loven, for eksempel av Brenda Cossman og Kyle Kirkup i Toronto Law Journal. Loven mot diskriminering vil ikke føre til en totalitær stat – slik Peterson svartmalte situasjonen. Problemet med en del av dem som kritiserer identitetspolitikken, er åpenbart at de lider av den samme overfølsomheten som de snowflakes og trigger warning-happy safe-spaces-addicts de elsker å angripe. 

Hummer som selvhjelpsmetafor

I sin første leveregel om å stå oppreist med skuldrene tilbake, sammenlikner Peterson menneskene med hummerens revirkamper. Heldigvis er ikke slike tvilsomme analogier tyngdepunktet i Petersons leveregler. For er virkelig mennesker territoriale på samme måten som hummeren – kan vi ikke heve oss over paringskampen? 

Her er Peterson motsigelsesfull og famlende. Hummeren har det samme nervesystemet som oss, og har eksistert i 350 millioner år. Derfor er det umulig å bli kvitt hierarkier: Marxister som tror at hierarkier skyldes kapitalismen, tar grundig feil! 

Når Petersons regel «Stand up straight with your shoulders back» illustreres med den aggressive hummeren, blir eksemplet selvparodierende.

Livet er kort, sykdom og ulykker truer, og vi skal alle dø. Vår tilværelse er begrenset. Men er dette nok til å hevde at livet er lidelse? Peterson drøfter aldri sammenhengen mellom sosial undertrykkelse og trangen til frelse. En nådeløs og kald sosialitet og en plaget eksistens fremtvinger ofte troen på det hinsidige. Peterson er pessimist og slår fast som et aksiom at livet er tragisk. Det er nådeløst, og det er hardt å overleve i livskampen: «You’re in a war, not a battle, and a war is composed of many battles». I denne sosialdarwinistiske tilstanden trengs regler for å overleve.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer