Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn

LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Litteraturkritiker i NY TID.

A World Without Work: Technology
Automation and How We Should Respond
Forfatter: Daniel Susskind
Forlag: Allen Lane (Storbritannia)

LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Forfatter Daniel Susskind er økonom ved universitet i Oxford, hvor han underviser og forsker. Han har også arbeidet i den britiske regjeringen som analytiker og rådgiver.

I denne boken illustrerer han med troverdighet at land der automatiseringen er høy, også har størst produksjon.

Men hvordan påvirker dette befolkningen? Han skriver: «A world with less work, then, will be a deeply divided one: Some people will have vast amounts of valuable capital, but others will find themselves with virtually no capital of either kind.»

Han peker på at økonomisk og teknologisk ulikhet henger sammen: En slik utvikling oppstår som et resultat av at noen har kapital som ikke har forutsetninger for å vokse, siden den er lite verdt på markedet, mens andre har en type kapital som har potensial til å stige i det uendelige.

Han viser til at de økonomiske forskjellene i USA økte drastisk etter 1980: De rikes inntekt skjøt fart, mens de fattiges ble lavere. Det samme har også har skjedd i de nordiske landene: Inntekten til de én prosent rikeste har steget i både Norge, Sverige og Finland.

En rettferdig fordeling

Gjennom en mer rettferdig fordeling av skatter og avgifter kan en slik utvikling unngås. Det må ilegges høye skatter på inntekten til folk som tjener på den teknologiske utviklingen, fastslår forfatteren. Også de som tjener store penger på tradisjonell kapital, må skattlegges kraftig. Det betyr at også maskinenes arbeid må beskattes.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal