Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn


LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2020-04-19
       
A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond
Forfatter: Daniel Susskind
Forlag: Allen Lane, Storbritannia

Forfatter Daniel Susskind er økonom ved universitet i Oxford, hvor han underviser og forsker. Han har også arbeidet i den britiske regjeringen som analytiker og rådgiver.

I denne boken illustrerer han med troverdighet at land der automatiseringen er høy, også har størst produksjon.

Men hvordan påvirker dette befolkningen? Han skriver: «A world with less work, then, will be a deeply divided one: Some people will have vast amounts of valuable capital, but others will find themselves with virtually no capital of either kind.»

Han peker på at økonomisk og teknologisk ulikhet henger sammen: En slik utvikling oppstår som et resultat av at noen har kapital som ikke har forutsetninger for å vokse, siden den er lite verdt på markedet, mens andre har en type kapital som har potensial til å stige i det uendelige.

Han viser til at de økonomiske forskjellene i USA økte drastisk etter 1980: De rikes inntekt skjøt fart, mens de fattiges ble lavere. Det samme har også har skjedd i de nordiske landene: Inntekten til de én prosent rikeste har steget i både Norge, Sverige og Finland.

Abonnement kr 195/kvartal

En rettferdig fordeling

Gjennom en mer rettferdig fordeling av skatter og avgifter kan en slik utvikling unngås. Det må ilegges høye skatter på inntekten til folk som tjener på den teknologiske utviklingen, fastslår forfatteren. Også de som tjener store penger på tradisjonell kapital, må skattlegges kraftig. Det betyr at også maskinenes arbeid må beskattes. Susskind kaller det «robot-skatt.» Siden utviklingen går mot at store selskaper erstatter ansatte med maskiner, er det viktig at inntektene som følger av dette, ikke havner i hendene på noen få kapitaleiere.

Vi går mot en verden med en stadig mindre arbeidsstokk, og dette må staten kompensere for ved å legge høyere skatter på selskaper der andelen manuelt arbeid er liten.

Vi må kalle et liv uten arbeid for noe annet enn «arbeidsledighet»

Spørsmålet er ikke hvorvidt produksjonen blir stor nok i framtiden, men hvordan man skal distribuere rikdommen slik at den kommer alle til gode. Distribusjon, ikke produksjon, vil bli samfunnets nye og viktige oppgave, ifølge forfatteren. Hvordan skal den økende økonomiske gevinsten som følger av automatiseringen, fordeles?

Når arbeidet effektiviseres, blir den økonomiske gevinsten som helhet større. Før ble de som mistet arbeidet, lutfattige, men dette behøver ikke å skje i framtiden, skriver …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?