Mehmet-saken

Det går nå mot et slags «kompromiss» i Mehmet-saken, etter SVs forslag onsdag om at det skal åpnes for nye unntaksbestemmelser i bioteknologiloven, samtidig som det opprettes en medisinsk-etisk komité som skal vurdere søknader om slike unntak. Lite tyder imidlertid på at kompromisset blir bredere enn at det samler støtte fra et knapt flertall på […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det går nå mot et slags «kompromiss» i Mehmet-saken, etter SVs forslag onsdag om at det skal åpnes for nye unntaksbestemmelser i bioteknologiloven, samtidig som det opprettes en medisinsk-etisk komité som skal vurdere søknader om slike unntak. Lite tyder imidlertid på at kompromisset blir bredere enn at det samler støtte fra et knapt flertall på Stortinget. Årsaken er enkel: Fram til sist onsdag var regjeringspartiene og SV enige om hvor bioteknologiloven skulle sette klare grenser. En av de grensene har handlet om preimplantasjonsdiagnostikk, og da spesielt der diagnostikken har til hensikt å «designe» babyer med tanke på at de kan være donorer. Med sitt forslag har SV forlatt regjeringens linje, og åpnet for unntak fra loven dersom en medisinsk-etisk komité finner det forsvarlig.

Vi har lenge ment at SV har vært for restriktive i forhold til bioteknologiens muligheter, og har vanskelig for å se preimplantasjonsdiagnostikk i seg selv som et onde, eller å ta avstand fra forskning på befruktede egg. Det spesielle med SVs nye standpunkt er at de gir en åpning for de mest kontroversielle metodene. Det vil si, «problematiske» er et rettere ord en kontroversielt: Inntil nylig var det ingen uenighet om at preimplantasjonsdiagnostikk for å lage donorbabyer er uakseptabelt. Stilt overfor Mehmet-saken har SV nå endret syn.

Vi har ingen problemer med å forstå foreldrenes ønske om å gjøre mest mulig for sitt barn. Ei heller har vi problemer med å forstå politikere og fagpersoner som ønsker å strekke seg lengst mulig for å gi syke personer best mulig behandling. Men i den aktuelle saken bør man merke seg følgende: Den behandlingen Mehmets foreldre ønsker, er fortsatt en tilnærmet uprøvd metode. Hvilke kunnskaper man om noen år har om transplantasjon av ryggmarg, det være seg fra donor med eller uten full vevslikhet, er usikkert. Det kan godt hende at Mehmet og andre talassemi-pasienter kan gis en fullgod behandling da, uten at donor er en bror eller søster med full vevslikhet. Man bør også ta inn over seg at Mehmets eventuelle bror eller søster ikke bare «designes» med donoregenskaper, men som ettåring skal gjennomgå en tildels risikofylt operasjon for å hjelpe sin bror.

Det store problemet i Mehmet-saken er hvordan medisinsk fagpersonell har gått i allianse med Stortingets mest buldrende sosialpolitiker, John Alvheim, og kjørt et rått løp for å omstøte deler av bioteknologiloven – med sentrale medier som villige kampanjister. Ettersom vi på flere punkter mener loven er for streng, hilser vi i og for seg velkommen forsøk på å få en liberalisering igjennom. Men å kjøre en enkeltsak på så kynisk vis som Alvheim og Frp har gjort, er uanstendig.

Medienes ytterst lite folkeopplysende framstilling av saken bærer etter vårt syn preg av blodtåke og av et brennende ønske om å ramme helseminister Dagfinn Høybråten: Den onde Høybråten setter prinsipper foran mennesker, og tar nærmest personlig livet av et lite barn. Slik er det selvsagt ikke, og ansvarlige redaktører i kampanjemediene bør tenke nøye gjennom hvilket ansvar de eventuelt vil ha overfor en lillebror eller lillesøster til Mehmet, når barnet eventuelt ligger på operasjonsbordet som ettåring.

SV fortjener ros for forslaget om å flytte beslutningene til en komité. Enkeltsaker av denne typen bør ikke finne veien til Stortinget. Lovgivers oppgave må være å fastslå de generelle prinsippene. Å opprette en egen medisinsk-etisk komité for å vurdere unntak kan dempe presset på politikerne for å gi etter. Vårt håp er at de unntakene ikke minst vil komme på områder der bioteknologien effektivt kan hjelpe og lindre – uten at det går på bekostning av umyndige barn.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here