Medlemskap i stormaktsblokkene er blitt en trussel mot landene selv

ORIENTERING 22. april 1969: Det er i dag tydeligere enn noensinne at det er stormaktenes blokkpolitikk som truer freden i verden.
Landsmøtet i SF februar 1969
Landsmøtet til Sosialistisk Folkeparti 1969. Til stede bl.a Finn Gustavsen, Tron Øgrim, Kjell Cordtsen og Ole Kopreitan. FOTO: Aage Storløkken, NTB Scanpix
Avatar
Email: abo@nytid.no
Publisert: 01.04.2019

Den 4. april har NATO eksistert i 20 lange år, og NATO Norge mener at dette er det grunn til å feire. Sosialistisk Folkepartis landsstyremøte vil i den forbindelse uttale:

Etter 20 år kan medlemslandene i henhold til pakten si opp sitt medlemskap i alliansen med ett års varsel. Men på Høyres landsmøte nylig uttalte utenriksminister John Lyng at Norges fortsatte forhold til NATO ble stadfestet gjennom Stortingets behandling og vedtak i juni 1968. Han hevdet at grunnlaget for vår sikkerhetspolitikk dermed er fastlagt for atskillig tid framover.
Som så mange ganger før søker NATO-politikerne å fastlegge vårt lands sikkerhets politikk over hodet på folket. Vår utenriks- og forsvarspolitikk blir holdt utenfor valgkampen, men etter valget vil de hevde at de har fått en ny fullmakt til å underordne vårt land under NATO.
Denne politikken innebærer at Norge vil delta i det internasjonale rustningskappløpet også i åra som kommer. Fra 1949 til 1969 er forsvarsutgiftene økt fra 370 til 2400 millioner kroner årlig. Den sterke militære oppladning, framfor alt i Nord-Norge, har gjort vårt land til et angrepsmål i tilfelle krig.
Gjennom den omfattende integrasjon | NATO har norske myndigheter gitt avkall på vårt lands rett til selv å utforme sin utenriks- og sikkerhetspolitikk ikke bare i en krisesituasjon, men også i fredstid.

Medlemskapet i stormaktsblokkene er blitt en trussel mot landene selv. USA og Sovjet står for en maktpolitikk som både Hellas og Tsjekkoslovakia er falt som ofre for. I Hellas, på NATOs sørflanke, ble det innført et militærdiktatur ved USAs bistand og ved bruk av NATOs beredskapsplan som har sitt sidestykke i alle NATO-land.

Det er i dag tydeligere enn noensinne at det er stormaktenes blokkpolitikk som truer freden i verden.

Gjennom vårt medlemskap i NATO er Norge et ledd i de rike lands militærallianse. Vi trekkes stadig sterkere inn i samarbeid med fascistpregede og autoritære regimer som med NATO-støtte bekjemper frigjøringsbevegelser og utvider sin undertrykkelse og utbytting av andre folk.
Sosialistisk Folkepartis lands styre oppfordrer alle NATO-motstandere til å bli medlemmer av Kampanjen NORGE UT AV NATO og forsterke sin innsats for å frigjøre vårt land fra blokkpolitikken.

(ORIENTERING 22. april 1969)

Gratis prøve
Kommentarer