Medlem av kirken?

Kan det tenkes at du er medlem av Norges Naturvernforbund uten å vite det? Neppe. Det mosaiske trossamfunn? Tvilsomt. AUF? Ikke nå lenger. Den norske kirke, derimot, har gjennom en årrekke tillatt seg å innlemme mennesker i sitt medlemsregister, mot deres vitende og vilje. Bakgrunnen for dette er at kirken for fem år siden opprettet […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kan det tenkes at du er medlem av Norges Naturvernforbund uten å vite det? Neppe. Det mosaiske trossamfunn? Tvilsomt. AUF? Ikke nå lenger. Den norske kirke, derimot, har gjennom en årrekke tillatt seg å innlemme mennesker i sitt medlemsregister, mot deres vitende og vilje.

Bakgrunnen for dette er at kirken for fem år siden opprettet et eget medlemsregister, og det på en måte som må kalles høyst kreativ. Med utgangspunkt i folkeregisteret tok kirken nemlig for gitt at alle nordmenn var, og ønsket å være, medlemmer av kirken, med mindre de uttrykkelig hadde gitt beskjed om noe annet. Det betyr blant annet at personer av utenlandsk opprinnelse – hvorav svært mange naturlig nok tilhører andre trossamfunn – i stort omfang kan ha blitt ufrivillige statskirkemedlemmer.

Radiokanalen P4 melder nå at kirkens medlemsregister favner over 3,9 millioner personer. I fjor sørget kirken for å fjerne 5.000 ufrivillige medlemmer fra registeret, og Kirkerådet innrømmer at tallet er lavt. Sjansene er altså fortsatt store for at humanetikere, muslimer, katolikker, hinduer eller andre fortsatt står som medlem.

Det kan hevdes – og det gjør da også Kirkerådet – at det ikke er vanskelig å melde seg ut. Det skulle da også bare mangle. Kirkerådet tar imidlertid ikke inn over seg at det er et grovt brudd mot enkeltmenneskers integritet at et trossamfunn, endog representanten for noe så absurd som en statsreligion, tar for gitt at nær sagt alle landets borgere ønsker å stå tilsluttet.

«Vi forstår godt at mange føler det ubehagelig å bli oppført som medlem i kirken, uten verken å vite eller ville det,» er hva Eigil Morvik i Kirkerådet har å si til P4. Ubehagelig er selvsagt er uhyre mildt ord i denne sammenhengen. Krenkende, fornærmende og arrogant er mer nærliggende begreper.

De personer som allerede har meldt seg ut av statskirken, eller som aldri har stått tilsluttet fordi både de selv og deres foreldre har hatt et bevisst forhold til spørsmålet, vil nok være de nærmeste til også å vite at de muligens må melde seg ut på nytt. Personer med utenlandsk bakgrunn, kanskje også med dårlige norskkunnskaper og svak oversikt over det norske samfunnet, står i større fare for å være kirkemedlemmer livet ut.

Den eneste løsningen på problemet er at regjeringen griper fatt i saken, og ber Kirkerådet makulere sitt medlemsregister. Så får kirkens kvinner og menn gjøre som alle andre trossamfunn og organisasjoner: Gå ut og spre sitt mer eller mindre glade budskap, og gjennom dette verve medlemmer.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here