Mediekritisk utstilling

Til tross for at Media City Bergen huser Norges største  mediekonsern, har den mediekritiske utstillingen Question Everything som åpnet 22. februar fått svært lite presseomtale.

ellasandra
Berland er medieviter og frilans journalist.
Email: Ella.strilen@gmail.com
Publisert: 05.04.2018

Dette er ikke blitt gjort til tross for at flere av verkene som er stilt ut, er permanente veggmalerier rettet direkte mot mediebedriftene som jobber på huset. Under åpningen ble det avduket en rekke kunstverk av åtte gatekunstnere, etterfulgt av en mediekritisk paneldebatt med BTs kommentator Eirin Eikefjord, kunstkritiker og universitetslektor Kristoffer Jul-Larsen, lektor og tidligere Rødt-leder Torstein Dahle, og den britiske gatekunstneren Nipper Street.

Formålet med utstillingen er å nå frem til publikum med kritiske spørsmål i form av bilder og tekst. Gatekunstnerne AFK og Nemesis står i spissen for utstillingen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Friends of Food og Kube Bergen. AFK har laget spørsmålene til debatten samt tekster som går sammen med kunstverkene hans. Tekstene refererer til avisartikler og dokumenter fra etablerte nyhetskilder som The New York Times og The Guardian, samt ulike regjeringsnettsider.

I etterkant av åpningen har det kommet forespørsler om å fjerne enkelte av tekstene, noe undertegnede vil hevde understreker tekstenes betydning og virkning – og at det var på høy tid at det kom en slik utstilling. «Problemstillingene som jeg og mine kollegaer legger frem i verkene er noen av de viktigste vi har i dagens samfunn. Men det virker ikke som om media er interessert i å diskutere disse problemstillingene,» sier AFK.

Politisk kunst. Media City Bergen (MCB) har heller ikke reklamert for utstillingen eller utstillingsåpningen, hverken på egne hjemmesider eller på Facebook. «Det er snakk om kunst for salg. Vi ønsker å være forsiktige med å markedsføre i app og på hjemmesiden av hensyn til våre leietakere på MCB, da vi ikke ønsker å presse på dem reklame,» forklarer eiendomssjef og leder i Entra, Sturla Hjelmervik. «Utstillingen i seg selv passer veldig godt inn i bygget, og skaper dynamikk på arbeidsplassen. Noen verk inspirerer, og noen provoserer. Det er kunstens oppgave, og det synes jeg er veldig positivt,» sier han.

Hovedbildet på utstillingen er Question Everything but this Statement av AFK. Bildet er et motsvar til den nesten umiddelbare fjerningen av hans kontroversielle arbeid, Enjoy the real thing, som ble utført 2. januar 2017 og fjernet noen dager senere. Motivet stiller spørsmål ved branding og rebranding av terroristgrupper for geopolitiske formål. Budskapet i hovedbildet er at man må holde sinnet åpent og å tenke kritisk, til tross for massemedias fortellinger.

En av de permanente installasjonene som befinner seg på MCB er veggmaleriet Freedom Fries, som illustrerer en palestinsk jente med pommes frites i hånden. Vel. Pommes frites er erstattet med ammunisjon. Verket skal minne pressefolkene på huset om ansvaret de har i vinklingen av saker, som Israel–Palestina-konflikten. Norske mediers ensidige vinkling av Israel–Palestina-konflikten er ikke bare en viktig del av den visuelle utstillingen, men var også et sentralt tema under paneldebatten. Paneldeltaker Torstein Dahle ytret at «det krever et voldsomt mot og et veldig ubehag hvis man skal gå mot mainstream når det gjelder dem som stort sett preger nyhetsbildet».

En daglig påminnelse om det presseetiske ansvaret våre norske mediebedrifter har til gode å oppfylle.

Eirin Eikefjord fra BT brukte kompetansemangel, ressursmangel og frykt som forklaring på ensidig dekning av saker som Israel–Palestina-konflikten. «Jeg tror ikke journalister lar seg skremme av trusler fra Israel. (…) Men jeg tror det kanskje koster mer å kjempe gjennom en sånn type sak. Da skal du tro ekstra mye på den saken når det i utgangspunktet er sånn at man nedprioriterer utenriksjournalistikk og fokuserer på nære ting. Hvis det i tillegg er ubehagelig for en selv å fronte noe sånt, er det kanskje lettere å la være.»

Ubehag. Utstillingen på Media City Bergen er høyst relevant å prioritere, både på grunn av dens tema og fordi den er å regne som en av de «nære» ting: Nærmere kontoret kommer man faktisk ikke. Som Torstein Dahle sa i panelsamtalen, handler mange av valgene våre om mot og integritet. Med så mange gode poeng som ble understreket i debatten, er det trist at ingen har fulgt dette opp i media. Er det mangel på ressurser som gjør at mediene på huset lar være å skrive om utstillingen? Er det mangel på kompetanse? Eller mangel på mot? Eller er det kanskje ubehag som gjør at den mediekritiske utstillingen er møtt med stillhet fra pressen? Enkelte installasjoner forblir på MCB inntil de en dag males over. Men frem til da – i stillhet eller ikke – blir de værende på huset som en daglig påminnelse om det presseetiske ansvaret våre norske mediebedrifter har til gode å oppfylle. Velkommen innom.

Se ellers for bilder etc på web:
www.kubebergen.no

Gratis prøve
Kommentarer