Media er en hovedkanal for forvrengt virkelighet 


Sylvi Listhaug ble aldri fremstilt med et hakekors i AFKs gatekunstverk i Bergen, slik som presentert på TV 2 den 6. april. Hvor ligger egentlig journalistens presseetiske ansvar? 

Berland er medieviter og frilans journalist.
Email: Ella.strilen@gmail.com
Publisert: 2018-05-02

I forrige utgave av Ny Tid ble det stilt spørsmål ved medienes manglende dekning av den mediekritiske utstillingen Question Everything på Media City Bergen, som huser Norges største mediebedrifter.

AFK var en av gatekunstnerne som stod i spissen for utstillingen, som fungerer som en daglig påminnelse om medienes presseetiske ansvar. Hans nyeste verk, det mediekritiske maleriet «Making a martyr – Distraction by polarization» ble imidlertid ikke forbigått i stillhet, men så ut til å treffe en nerve hos både folket og mediene.

Gatekunstverket illustrerer massemedienes fokus på tidligere justisminister Sylvi Listhaug.

Kanskje var det for ubehagelig for mediene å dekke den mediekritiske utstillingen i egne lokaler. Men det virker ikke som at det var like ubehagelig å spre falsk informasjon om innholdet i AFK sitt nyeste verk.

Forvrenger sannheten. Gatekunstverket illustrerer massemedienes fokus på tidligere justisminister Sylvi Listhaug. Nedtonet i bakgrunnen er tekstlige referanser til sentrale konflikter og verdensproblemer. Bildets karikering av norske massemedier ble manifestert i reaksjonene til mange av de store mediebedriftene. I dekningen av bildet 6. april lot en journalist i TV2 seg rive med gjennom bildeanalyse på et særdeles lavt nivå, og tilla bildet elementer og tekst som ikke befant seg der.

Dekningen av bildet understreket nok en gang budskapet AFK ønsker å få frem i veien massemedier har å gå ved å være kritiske og undersøkende. Journalisten bet på agnet, og ble distrahert av den billedlige bruken av Listhaug, fremfor å se det helhetlige bildet og bakenforliggende budskap. På riksdekkende tv uttalte han at det stod «Mein Kampf» på magen til Listhaug i bildet.

Abonnement kr 195 kvartal

Usanne påstander. Like etter TV2s dekning av bildet, uttalte AFK følgende: «Det stod ‹min kamp› som refererer til Listhaugs avskjedstale. I tillegg skriver de i saken som nå ligger på nett at det er malt et hakekors inn i bildet. (Dette har de nettopp fjernet) Begge deler er løgn, men samtidig dessverre illustrerende for hvordan media i dag forvrenger sannheten og dermed bidrar til ytterligere polarisering av debatten[…]».

Kanalens dekning av saken er ett av utallige eksempler på medienes fremstilling av en forvrengt virkelighet. Hvorfor fortsetter mediene å servere forvrengte narrativ, når de har muligheten til å imøtegå sitt presseetiske ansvar og dekke virkeligheten på en helhetlig måte?