Medansvar, og ikke skyld

Jeg er blitt intervjuet av Ny Tid (nr.37) i anledning min kone, dobbeltagenten. Men avisa har gitt intervjuet en misvisende overskrift: Jeg skal føle meg «medskyldig», står det. «Skyldig» er et belastet ord. Jeg ga henne fra begynnelsen av grønt lys, om hun skulle trenge det, på en forespørsel fra palestinerne, om å bistå med […]

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 18.10.2005

Jeg er blitt intervjuet av Ny Tid (nr.37) i anledning min kone, dobbeltagenten. Men avisa har gitt intervjuet en misvisende overskrift: Jeg skal føle meg «medskyldig», står det. «Skyldig» er et belastet ord. Jeg ga henne fra begynnelsen av grønt lys, om hun skulle trenge det, på en forespørsel fra palestinerne, om å bistå med skjulte tjenester. Det standpunktet står jeg ved.

Det pågår mange konflikter i verden, og èn er mellom palestinerne og Israel. Den er grei, når det gjelder rett og urett. Palestinerne har rett. Og Israel har urett. Vi kan tjene førstnevnte på mange vis. Det naturlige er som solidaritetsarbeidere. Men konflikten skjer på mange plan. Det i øyenfallende er den åpne konfrontasjonen. Videre er det propaganda. Så er det de skjulte tjenester, som i enhver konflikt.

Min kone ble bedt om å bistå i det siste. Det kan være et dristig valg. Som hun likevel sa ja til. Og hun fulgte sin oppdragsgiver.

Den slags tjenester hører til i det virkelige livet. Vi kan overlate dem til andre. Og det kan sikkert være tryggest. Men vi kan ikke lukke øynene for at de fins. De er en viktig del av konflikten.

Slik er det også mellom palestinerne og Israel. De første ønsker informasjon om den andre, og omvendt. Hva den enkelte vet, gir den fordel. Palestinerne kan trenge det.

Man skal ikke være naiv. Men palestinerne ba om skjulte tjenester, og det lå vel et motiv bak. Hva de fikk, får de selv vurdere, om det var til nytte for dem. Men jeg ga altså, for mange år siden, i vår ungdom, grønt lys til å stille opp.

Det gir medansvar, men ikke «skyld», til fordel for en part som har rett.

Trond Ali Linstad er lege, tidligere leder av Palestinakomitéen og gift med Karin Linstad.

Kommentarer