Med hyse som kriseløsning

Rett før jul ble det brudd mellom EU og Norge om fiskeriavtalen for 2004. Den viktigste grunnen er at EU vil øke hysekvota i Nordsjøen fra 51.000 tonn til 80.000 tonn.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

De norske forhandlerne mente at økt fiske på hyse er uforsvarlig fordi det i Nordsjøen er umulig å fiske hyse uten å få torsk med i fangsten. Og torskebestanden er på randen av sammenbrudd i Nordsjøen som i andre deler av det nordlige EU-havet (Irskehavet, Kanalen, Skagerrak, Kattegat og Østersjøen).

Det fanges nå bare tiendeparten så mye torsk i Nordsjøen som hva en gjorde på 1970-tallet. I følge havforskerne i Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES) er mengden av ungtorsk den laveste på tjue år.

Stopp i torskefisket?

ICES anbefalte derfor i oktober 2002 full stopp i torskefisket overalt i dette nordlige EU-havet. Men EUs fiskerikommissær Franz Fischler vågde ikke gå inn for full stopp. Da ville han få hele fiskeri-EU på nakken. Men han tok i hardt: Han foreslo i november 2002 at torskefisket skulle reduseres med inntil 80 prosent i 2003, altså helt ned til en femtedel i enkelte farvann.

Så kraftige kutt ville ikke de femten fiskeriministrene i EU være med på da de møttes før jul i 2002. De vedtok at torskekvotene for 2003 bare skulle kuttes med 45 prosent.

2004: Nytt tap for EU-kommisjonen

Forskerne i ICES mener fortsatt at det eneste forsvarlige er full stopp i torskefisket. Det var det umulig å få gehør for da fiskeriministrene møttes i midten av desember for å fastsette kvotene for 2004. Resultatet ble et nytt nederlag for EU-kommisjonen.

Torskekvotene holdes på nesten samme nivå som i fjor. Det provoserte såpass mange fiskeriministere at kvotene for hyse, en del flatfisk og reker ble økt ganske kraftig, hysekvota med nesten 60 prosent og rekekvota med 30 prosent.

Den lettvinte løsningen

ICES har sagt at utsiktene for hysa i det nordlige EU-havet er mye bedre enn for torsken. Det ble brukt av fiskeriministrene for alt det er verdt. Økt hysekvote ble den lettvinte løsningen da fiskeriministrene slåss om de ettertraktede torskekvotene på møtet før jul

Det var fiskeriministrene fra Spania, Frankrike, Storbritannia, Irland og Danmark som pressa på for større kvoter – mens den tyske og den svenske fiskeriministeren gikk inn for minst mulig torskefiske og lavere kvoter også på andre arter.

Tak på fangstdager

Nå er fiskeflåten til EU så stor i forhold til fiskeressursene at ethvert kvotesystem kan bli ubrukelig i praksis – enten ved at det blir store mengder utkast eller ved at kontrollen med kvotene gjennomhulles.

I Nordsjøen er kontrollen med kvotene ekstra vanskelig på grunn av det store blandingsfisket, det at en kan få med seg torsk både når en jakter på hyse som på kreps. Slik er det ikke lengre nord, der det vanligvis går an å fiske på én art av gangen

EU-kommisjonen prøvde derfor å regulere fangstinnsatsen også gjennom å sette lave tak for hvor mange dager en tråler kan være til sjøs hver måned. EU-kommisjonen foreslo et tak på ti fangstdager i måneden for hver tråler, men fiskeriministrene satte taket opp til femten fangstdager.

– Bedre vern og bedre fiske

Den irske fiskeriministeren, Dermot Ahern, hilste vedtaket som en seier. Nitti prosent av den irske fiskeflåten trenger ikke bry seg om noe tak på antall fangstdager, og irske fiskere kan øke fangstmengden med åtte prosent neste år.

Den skotske fiskeriministeren, Ross Finnie, var like fornøyd. Han fastslo at avtalen var verdt 20 millioner pund for den skotske fiskerinæringa: «Vi fikk til det vi ville, bedre vern, bedre vilkår for næringa og bedre fiskemuligheter.»

Offer for økt hysefiske

Fra norsk side er bekymringen at torsk og hyse fins på de samme fiskebankene i Nordsjøen. Det fører til at det fanges mye torsk også om det er hyse det fiskes på. Det undergraver det vernet som en burde gi torsken når hysefisket skal økes så kraftig som EU nå legger opp til. Siden torskekvotene er så små, vil mye av torsken kastes på sjøen ved slikt hysefiske – eller landes svart.

Flertallet av EU-ministrene ser det motsatt. Økte kvoter for andre arter skal få fiskerne til å respektere de stramme torskekvotene.

Norge ville kutte

Norge har 17 prosent av den samlede torskekvoten i Nordsjøen – og har vært enig med EU-kommisjonen om at kvotene må settes kraftig ned – men har bare støtte fra Sverige og Tyskland. De andre fiskerinasjonene i EU ville ha et torskefiske på 25.000 tonn i Nordsjøen.

Det hjalp ikke at EU kan få økt torskekvotene sine i Barentshavet med 23 prosent. EU hadde heller ingen ting å tilby norske fiskere som gjenytelse for en slik økning.

Forhandlingslederen Petter Meier sier til Fiskeribladet at bruddet er en «pause i forhandlingene». Så lenge det ikke fins noen avtale, kan norske fiskere ikke fiske i EU-delen av Nordsjøen og EU-fiskere må holde seg vekk fra den norske delen.

Kilder: Fiskeribladet 24.12.03, Independent 19.12.03, BBC News 19.12.03

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here