Med døden til følge

Kai-Ove Lipski fikk hjelp av legen sin til å slutte på heroin. Men leger som skriver ut medisiner til heroinister mister forskrivningsretten. Brukerne blir henvist til det illegale markedet.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.04.2007
Kommentarer