Med brodd mot u-land

Landbrukspolitikken til USA og EU rammer u-land på to måter.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

De gir eksportstøtte til mye av matvare-eksporten sin og utkonkurrerer bønder i u-land.

De verner sitt eget marked for import av matvarer fra u-land

Det er eksportstøtten som rammer mest direkte – og som det samtidig burde være enklest å fjerne.

USA og EU dumper subsidierte matvarer på verdensmarkedet – og rammer med det fattigbønder over hele kloden. I 2001 brukte EU nærmere 30 milliarder kroner på å subsidiere eksporten av matvarer.

Også Norge

Norge har de siste åra brukt en halv milliard på tilsvarende eksportsubsidiering. Det betyr at Norge – målt i forhold til folketallet – bruker forholdsmessig mer penger på eksportstøtte enn EU. Det er likevel én viktig forskjell. Det alt vesentlige av den norske eksportstøtten går til å få solgt norsk ost i Japan og på europeiske markeder, mens EU-støtten for en stor del fremmer eksport til land i den tredje verden.

Men når vi selger ost til EU, bidrar vi til å øke melkeoverskuddet i EU – og dermed EUs behov for å dumpe meieriprodukter i den tredje verden.

Dumper korn, melk, kjøtt, sukker

I følge en Oxfam-rapport selger EU hvete på verdensmarkedet til en pris som ligger 34 prosent under produksjonskostnadene. Melkepulver selges til en pris rundt halvparten av produksjonskostnadene, kjøtt likeså, mens sukker dumpes helt ned til en fjerdepart av produksjonskostnadene. («Rigged rules and double standards», Oxfam 2002) Da er det ikke så underlig at EU er blitt verdens største eksportør av både melkepulver og sukker.

U-land taper markedsandeler

Matvaredumpingen til USA og EU utkonkurrerer u-landsbønder både i eget land og på eksportmarkedene. Av den samlede matvare-eksporten i verden har u-landas andel gått ned fra 32 prosent i 1970-72 til 26 prosent i 1998-99. Andelen til MUL-landa gikk i samme tidsrom ned fra 3,5 prosent til 1,0 prosent – til tross for at det er MUL-landa som slipper lettest til på markedene i Europa.

Språkjuks

Under de langvarige forhandlingene fra 1987-1993 om å etablere WTO, lovte USA og EU at de begge to skulle redusere støtten til landbruket. Det eneste som skjedde på 1990-tallet, var at støtten ble omdefinert, slik at deler av den ikke lenger skulle oppfattes som subsidier i WTO-forstand. Men i virkeligheten økte landbruksstøtten både i EU og i USA.

Det siste som har skjedd er at USA sommeren 2002 slo til med en dramatisk økning i landbruksstøtten – en økning helt opp i 70 prosent. Det er denne økningen – pluss litt språkjuks – som gjør at USA nå kan stå fram med et «rausere tilbud enn EU.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here