Med et smell, eller med et klynk?


Konkurransebasert hedonisme på god vei mot sin undergang, mener Wolfgang Streeck om kapitalismen.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2017-02-16

Wolfgang Streeck:
How will Capitalism End? Essays on a failing system
Verso Books, 2016

Wolfgang Streeck er en tysk økonomisk sosiolog som har fått mye oppmerksomhet i det siste. I sin siste bok, How will Capitalism End?, spår han kapitalismens snarlige undergang. Forfatteren slår seg ikke til ro med at «livet et grunnleggende urettferdig»; det er livet under kapitalismen som er grunnleggende urettferdig. Streecks kritikk av kapitalismen er til tider både presis og velformulert, om ikke spesielt original. Han bruker uttrykket «konkurransebasert hedonisme» for å skildre tilstanden i det postkapitalistiske samfunnet. Han mener at dette samfunnet forener håp, drømmer og nytelse med en konkurransebasert innstilling til tilværelsen. Streeck er svakest når han er mest direkte: «Before capitalism will go to hell, then, it will for the foreseeable future hang in Limbo, dead or about to die from an overdose of itself but still very much around, as nobody will have the power to move its decaying body out of the way.»

Uforenlige størrelser. Streecks hovedpoeng er at kapitalismen ikke lar seg forene med demokrati. I artikkelen «Den demokratiske kapitalismens kriser», trykket i siste nummer av Agora, skriver forfatteren: «Sammenbruddet i det amerikanske finanssystemet som fant sted i 2008, har siden utviklet seg til en økonomisk og politisk krise av globale dimensjoner.» Han  velger å tolke «Den store resesjonen fra 2008», som han kaller den, som noe mye mer enn en engangshendelse, snarere som et uttrykk for en «underliggende spenning i den politisk-økonomiske strukturen i avanserte kapitalistiske samfunn». Streecks historieforståelse går ut på at demokrati og kapitalisme er styrt av to grunnleggende forskjellige prinsipper. På den ene siden har du troen på markedskreftens frie spill, og på den andre de virkningsløse forsøkene på å temme kapitalismen. Forfatteren konkluderer: «I den demokratiske kapitalismen er regjeringene i teorien forpliktet til å ta hensyn til begge prinsippene samtidig, selv om de to i virkeligheten ikke lar seg forene.»

Det moderne kapitalistiske samfunnet er et neo-føydalt samfunn, og det har aldri har funnet sted noe brudd mellom middelalderens føydalsamfunn og den moderne kapitalismen.

Neo-føydalisme. I liket med Wolfgang Streeck kommer også Jürgen Habermas fra den marxistiske tradisjonen. Hvorfor er de da så uenige, …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)