Med et smell, eller med et klynk?

Konkurransebasert hedonisme på god vei mot sin undergang, mener Wolfgang Streeck om kapitalismen.

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 16.02.2017

Wolfgang Streeck:
How will Capitalism End? Essays on a failing system
Verso Books, 2016

Wolfgang Streeck er en tysk økonomisk sosiolog som har fått mye oppmerksomhet i det siste. I sin siste bok, How will Capitalism End?, spår han kapitalismens snarlige undergang. Forfatteren slår seg ikke til ro med at «livet et grunnleggende urettferdig»; det er livet under kapitalismen som er grunnleggende urettferdig. Streecks kritikk av kapitalismen er til tider både presis og velformulert, om ikke spesielt original. Han bruker uttrykket «konkurransebasert hedonisme» for å skildre tilstanden i det postkapitalistiske samfunnet. Han mener at dette samfunnet forener håp, drømmer og nytelse med en konkurransebasert innstilling til tilværelsen. Streeck er svakest når han er mest direkte: «Before capitalism will go to hell, then, it will for the foreseeable future hang in Limbo, dead or about to die from an overdose of itself but still very much around, as nobody will have the power to move its decaying body out of the way.»

Uforenlige størrelser. Streecks hovedpoeng er at kapitalismen ikke lar seg forene med demokrati. I artikkelen «Den demokratiske kapitalismens kriser», trykket i siste nummer av Agora, skriver forfatteren: «Sammenbruddet i det amerikanske finanssystemet som fant sted i 2008, har siden utviklet seg til en økonomisk og politisk krise av globale dimensjoner.» Han  velger å tolke «Den store resesjonen fra 2008», som …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.