McFashion

Sex og singelliv får skylda for dårlige arbeidsforhold. Nå er det 365 motesesonger.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[mote] Tidligere hadde motebransjen fire sesonger: vinter, vår, sommer og høst. Nå skal nyhetene komme hele tiden, og det snakkes om 365 sesonger i året. Produktplassering i tv-serier og nye shoppingvaner er årsakene.

-Den enorme profitten de store kleskjedene har hatt de siste årene er en direkte følge av at de

har minsket sin risiko. Resultatet er mange små ordre, og at klesskjedene skifter fabrikker hele tiden. Risikoen er flyttet til fabrikkene. Dette skaper et enormt arbeidstempo i fabrikkene, som overføres på arbeiderne, sier Pia Gaarder i Norwatch, en organisasjon som jobber med å avsløre uetisk virksomhet i næringslivet.

Tidligere bestilte moteprodusentene store partier med klær fra tekstilfabrikkene. Dette ga forutsigbarhet for tekstilfabrikkene, men førte også til at butikker og moteprodusenter risikerte å bli sittende igjen med store lagre, hvis plaggene ikke slo an. Det er spesielt produsenter av billigklær og de store kleskjedene som har skiftet produksjonsmønsteret.

Gaarder sier konsekvensene er lange arbeidsdager, bruk av amfetamin blant arbeiderne,

lave lønninger og få faste arbeidsplasser.

– Fabrikkene tar inn satellittarbeidere i periodene de har høy produktivitet. De som klarer kjøret er gjerne unge mennesker. Man har hyppige utskiftninger, og tar stadig i bruk ny arbeidskraft, mener hun.

Tidligere Tique-redaktøer Tone Tobiasson skal arrangere debatt om etisk handel 16. februar, i forbindelse med Oslo Fashion Week. Der skal blant annet problemene ved produksjonsanlegg tas opp, og hun ønsker å informere norske designere og produsenter om hvilke organisasjoner og merkeordninger som finnes. Tobiasson er også bekymret for det økende tempoet i klesbransjen.

– Fenomenet kalles McFashion, oppkalt etter McDonalds, og er økende. Det gjelder særlig billigkjeder og store merkevarekjeder. Kundene vil ha ferskvarer. 365 sesonger er selvfølgelig overdrevet, men kundene forventer nye klær hver uke, sier hun.

Tobiasson forteller at det er gjort studier av hvor ofte kundene er innom butikkene, og hva slags kjøpsmønster de har. Disse studiene vise at kundene forventer noe nytt hver gang de handler. Årsakene til det nye produksjonsmønsteret er de nye vanene blant kunder og tidspress hos produsentene for å få klær på markedet. Når et av de store motehusene har en visning, må billigkjedene ha kopier så fort som mulig i butikkene. En annen faktor er produktplassering i tv-serier. Tobiasson mener dette ble en kjempebusiness med serien Sex

og singelliv. Når et produkt dukker opp i tv-serien, skal kunden ha det med en gang, og butikkene må sørge for å skaffe varene.

– Etterspørselen blir stor og umiddelbar. Fordi tidsfristene er så korte, og fabrikkene er redde for å miste kundene sine, får man en uholdbar situasjon for arbeiderne. Det er snakk om 22-timers arbeidsdager og tilfeller der arbeiderne låses inne på fabrikkene, sier Tobiasson.

---
DEL