Matteødeleggelsesvåpen

I sin urovekkende fortelling om kommende datamodellering viser dataforsker Cathy O’Neil hvordan tallene selv utvider gapet mellom dem som har og dem som ikke har.

Avatar
Email: anrikevisser@gmail.com
Publisert: 01.12.2017
Weapons of Math Destruction
Forfatter: Cathy O’Neil
Penguin Books Ltd, UK

De økonomiske forskjellene øker over hele verden. En av de betydeligste forskere på ulikhet, Thomas Piketty, ble verdensberømt for sin bok Kapitalen i det 21. århundre. Takket være ham vet vi nå helt sikkert at skjevfordelingen vokser. Ifølge Piketty skyldes dette en markedsøkonomi basert på privat eiendom, som er til fordel for folk som eier kapital. Piketty skriver at «formue akkumulert i fortiden vokser raskere enn produksjon og lønninger. […] Entreprenøren tenderer uvegerlig mot å bli rentenist, og overskygger mer og mer disse som ikke eier annet enn sin arbeidskraft.» Eller, som han fastslår: «Fortiden fortærer fremtiden». Du er sannsynligvis kjent med dette synet grunnet all oppmerksomheten Piketty har fått de siste par årene. Men du er antakeligvismindre kjent med den svært annerledes oppfatningen av tingenes tilstand, som blir forklart i Weapons of Math Destruction.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer