Materialistisk og ensidig religionskritikk


DEBATT OM TRO: Når troen blir angrepet med bravur av fire intellektuelle musketerer, blir religionen som livserfaring knapt berørt.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2019-09-18
        The Four Horsemen: The Conversation That Sparked an Atheist Revolution
Forfatter: Christopher Hitchens Richard Dawkins Sam Harris Daniel Dennett
Penguin Random House,

«Horsemen» kan i denne sammenheng oversettes til intellektuelle «musketerer», slik Stephen Fry gjør det i forordet til boken The Four Horse-men: The Conversation That Sparked an Atheist Revolution. De fire er Sam Harris (Aramis), nevrobiolog, moralist, forfatter og forsker på forholdet mellom moral og spiritualitet og meditasjonslærer; Daniel Dennett (Athos), filosof og forfatter; Richard Dawkins (d’Artagnan), evolusjonær biolog og darwinist og forfatter av bestselgende bøker som Den blinde urmakeren og Det egoistiske genet; og til slutt: Christopher Hitchens (Portos), som var forfatter, essayist, polemiker, historiker, kjent debattant på internett og YouTube og som ble annet skrev boken God is not Great. Utgangspunktet for denne boken var en to timer lang diskusjon om moderne ateisme disse fire hadde i 2007 hjemme hos Hitchens i hans bibliotek. Hele diskusjonen finnes tilgjengelig på YouTube og er nå publisert i bokform, sammen med nye essays fra tre av dem (Hitchens døde i 2011).

Tro og vitenskap

Nå er det ikke så ofte religion i seg selv som kritiseres i denne boken, men kulturer der religion blir brukt i en politisk og sosial hensikt. Selv om religion opplagt er laget av mennesker, må det til en viss grad kunne skilles mellom religion som historisk fenomen og utøvelsen av ulike former for religiøs praksis i det daglige. Religionsforskere som Rudolf Otto eller andre som har forsket på religion som et transcenderende og overskridende prosjekt, trekkes aldri inn i diskusjonen. De fire «musketerene» snakker dessuten som om tro og vitenskap er noe som bestandig har vært atskilt, men denne skilsmissen er et produkt av det 20. århundre. Et annet problem er at det virker som om de fire ikke kan godta at religion kan være noe mer enn et dogmatisk system for dumme mennesker som ikke vil anerkjenne vitenskapens kjensgjerninger. I denne boken er all vitenskapskritikk fraværende. Religion sidestilles med tøys («bullshit»), mens vitenskapen gis en martyrliknende rolle. Men jeg mener det er mennesker som dreper, ikke religionen. Den er bare et redskap.

Hybris

Disse fire skiller som nevnt ikke mellom religion brukt i en kulturell kontekst og religionen i seg …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement halvår kr 450
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)