I Institute of Southern Contemporary Art (ISCA) i Atlanta foregår det en revolusjon. Fra sitt hovedkvarter i byens tidligere offentlige bibliotek – et modernistisk  betongbygg tegnet av den kjente arkitekten Marcel Breuer – skaper instituttet en helt ny modell for hvordan man produserer kunst. Bygningen huser nemlig en gigantisk superdatamaskin som analyserer et vell av data fra kunstmarkedet og kunsthistorien. Disse dataene settes opp mot vurderinger fra samtidskunsteksperter, finansanalytikere, kunstnere og teoretikere som er ansatt ved ISCA som stipendiater. All informasjonen mates deretter inn i algoritmiske modeller, og ut kommer oppskrifter på kunstverk som vil gjøre suksess i kunstmarkedet. Kunstproduksjon er gjerne en tidkrevende og kompleks prosess, og det krever mangfoldige forsøk før man kommer frem til et vellykket resultat. Dette vil ISCA en få slutt på. Ved hjelp av analytiske verktøy blir produksjonen automatisert og effektivisert, og avkastningen blir følgelig større.

Screen Shot 2016-04-27 at 12.19.58For å tilfredsstille etterspørselen etter kunstverk med et visst menneskelig preg, outsourcer instituttet selve fremstillingen av verkene til en arbeidsreserve av kunstnere, kodere og 3D-printere. Å sette ut kunstproduksjon er uansett allerede veletablert i kunstverdenen, noe suksessen til entreprenør-kunstnere som Jeff Koons og Damien Hirst vitner om.

ISCA-produserte kunstverk kommer selvsagt også i standardisert form. Verkene installeres i en spesialtilpasset boks som passer perfekt inn i fraktkonteinere, og som dermed enkelt og kostnadseffektivt kan sendes til biennaler og kunstmesser verden over.

Spektakulær ironi. I kunstmarkedet er originalitet og særegenhet en kunstners fremste kapital. Men hva skjer når en algoritme kan beregne seg frem til disse egenskapene bedre enn kustneren selv? Ifølge ISCA vil resultatet i løpet av de kommende tiårene bli dette: Kunstmarkedet imploderer, og samtidskunsten slik vi kjenner den, vil forvitre.

Kunstmarkedet imploderer, og samtidskunsten slik vi kjenner den, vil forvitre.

Dette dreier seg selvfølgelig om en fiksjon, en slags science fiction – om vi ikke heller skulle kalle det en finance fiction. Bak Institute of Southern Contemporary Art står …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?