Maskingeværet som pekestokk

Denne betimelige advarselen mot remilitarisering av samfunn og læreverk i Europa ble spilt inn som følge av Russlands annektering av Krim.

Holdsworth er forfatter, journalist og filmskaper.
Email: holdsworth.nick@gmail.com
Publisert: 01.12.2017
Teaching War

Adela Komrzy (Tsjekkia)

Teaching War åpner med et enkelt, men dypsindig sitat fra en amerikansk sosiolog hvis «Thomas-teorem» ble et standardbegrep i det 20. århundrets sosiologi: «Dersom mennesker definerer situasjoner som virkelige, får de virkelige konsekvenser.»

Når filmen åpner i gymsalen på en skole – med ungene klumpet sammen på benker mens et par store, uniformerte menn vimser rundt en lekekanon for å demonstrere en «åtte punds kanonkule» – er det klart hvor denne definisjonen av virkelighet fører oss.

For alle som vokste opp i Øst-Europa eller Sovjetunionen før Berlinmuren falt, vil militær opplæring i skolen (CDP) være et kjent minne. En russisk venninne skrøt en gang av hvordan hun kunne «plukke en AK47 fra hverandre og sette den sammen igjen på under et minutt» – i blinde. Jeg testet henne aldri på dette, men fant ingen grunn til å tvile på ferdighetene hennes.

Oppvisning av styrke. Adela Komrzys film er en kjærkommen og betimelig advarsel om den snikende remilitariseringen av utdanning og samfunn i Europa etter hvert som optimismen etter den kalde krigen forvitrer. Forestillingene om en vidunderlig ny verden forent gjennom kapitalistisk forbruk løser seg opp som følge av den nye friksjonen (og påståtte sammensvergelsen) mellom supermaktene og den tilbakevendte russiske trusselen Vesten opplever.

Komrzys film er et betimelig botemiddel mot den slags forenklet og farlig tenkning.

Om åpningsbildet gir inntrykk av barnelek, etterlater sekvensen som kommer etter ingen tvil hos seeren om hvordan Tsjekkias sivilforsvarsprogram for skolene ser på virkeligheten. En gruppe tungt væpnede menn entrer gymsalen og retter automatvåpnene sine mot ungene mens læreren spør dem hva de vet om NATO. Det er ubehagelig å se på, særlig for dem av oss som vokste opp i etterkrigstiden med foreldre og slektninger som hadde tjenestegjort under andre verdenskrig. Som barn husker jeg at faren min nektet å kjøpe lekevåpen oss barna, og da vi laget våre egne, forbød han oss å rette dem mot noen. Det var en klok advarsel, som mange unge i for eksempel USA har erfart i dødelige møter med politiet – en advarsel vel verd å lytte til.

Abonnement halvår kr 450

Teaching War er tatt opp umiddelbart etter Russlands konfiskering av Krim-halvøya og utbruddet av borgerkrigen i Ukrainas østlige, russiskspråklige provinser. NATO prøvde å demonstrere makt ved å sende væpnede brigader tvers over …

Kjære leser. Du har lest over 6 artikler denne måneden. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.