Maskinene kommer

Myndigheter verden over må ta grep for å forhindre massearbeidsledighet og samfunnskollaps, mener Calum Chace.

The Economic Singularity. Artificial Intelligence and the Death of Capitalism

Calum Chace

Three Cs.

UK

Mye tyder på at maskinene er ute etter jobbene våre. Boken The Economic Singularity. Artificial Intelligence and the Death of Capitalism antyder at kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI), i kombinasjon med teknologisk utvikling av typen «tingenes internett» (Internet of Things, IoT), vil skape massearbeidsløshet allerede om noen få tiår. Forfatteren Calum Chace har skrevet flere fiksjons- og fagbøker om AI, og har 30 års erfaring med dette stoffet. Han spår et fremtidig samfunn der «et svært stort mindretall av samfunnsmedlemmene vil gå permanent arbeidsløse».

Alle berørt. Et av argumentene som fører til denne konklusjonen, baserer seg på en studie utført av konsulentselskapet McKinsey. «Automatisering vil ikke fullstendig fjerne så mange yrker det neste tiåret, men vil berøre nesten alle jobber i større eller mindre grad, avhengig av type arbeid,» skriver han. Forskning pågår hele tiden. Ett av funnene hittil er at «så mye som 45 prosent av aktivitetene personer blir betalt for å utføre i USA, kan bli automatisert ved å ta i bruk allerede foreliggende teknologier».
Mange arbeidsplasser trenger å få utført administrative oppgaver som tidsrapportering og bokføring av utgifter, noe som kan gjøres både raskere og bedre av maskiner. Se for deg bærbare apparater (i eller på kroppen) som rapporterer automatisk om tidsbruk. De vet når du kommer til kontoret, og når du går derfra. Du forteller telefonen eller en annen portabel innretning at du drar av sted på forretningsreise, og vips, så blir alle kredittkortregninger i det aktuelle tidsrommet sendt til arbeidsgiveren din uten at du trenger å foreta deg noe.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL