Maskinene kommer

Myndigheter verden over må ta grep for å forhindre massearbeidsledighet og samfunnskollaps, mener Calum Chace.

The Economic Singularity. Artificial Intelligence and the Death of Capitalism

Calum Chace

Three Cs.

UK

Mye tyder på at maskinene er ute etter jobbene våre. Boken The Economic Singularity. Artificial Intelligence and the Death of Capitalism antyder at kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI), i kombinasjon med teknologisk utvikling av typen «tingenes internett» (Internet of Things, IoT), vil skape massearbeidsløshet allerede om noen få tiår. Forfatteren Calum Chace har skrevet flere fiksjons- og fagbøker om AI, og har 30 års erfaring med dette stoffet. Han spår et fremtidig samfunn der «et svært stort mindretall av samfunnsmedlemmene vil gå permanent arbeidsløse».

Alle berørt. Et av argumentene som fører til denne konklusjonen, baserer seg på en studie utført av konsulentselskapet McKinsey. «Automatisering vil ikke fullstendig fjerne så mange yrker det neste tiåret, men vil berøre nesten alle jobber i større eller mindre grad, avhengig av type arbeid,» skriver han. Forskning pågår hele tiden. Ett av funnene hittil er at «så mye som 45 prosent av aktivitetene personer blir betalt for å utføre i USA, kan bli automatisert ved å ta i bruk allerede foreliggende teknologier».
Mange arbeidsplasser trenger å få utført administrative oppgaver som tidsrapportering og bokføring av utgifter, noe som kan gjøres både raskere og bedre av maskiner. Se for deg bærbare apparater (i eller på kroppen) som rapporterer automatisk om tidsbruk. De vet når du kommer til kontoret, og når du går derfra. Du forteller telefonen eller en annen portabel innretning at du drar av sted på forretningsreise, og vips, så blir alle kredittkortregninger i det aktuelle tidsrommet sendt til arbeidsgiveren din uten at du trenger å foreta deg noe.
Håndtering av eposter vil også til en viss grad kunne gjøres maskinelt. Alle dokumenter, eposter, telefonsamtaler og oppgaver vil oppbevares i «skyen» (the cloud). Din AI-assistent behandler dem og sender automatiserte statusoppdateringer til dem det måtte angå, og svarer på spørsmål om priser på de tjenestene din bedrift tilbyr.

Alle jobber vil bli påvirket av at maskinene lærer seg å utføre denne typen arbeid. Oppgaver som ikke krever særlig utdanning eller ferdigheter, som enkel administrasjon, vil naturligvis rammes hardere av automatiseringen enn jobber som krever høyt utdannet arbeidskraft.
Automatiseringen vil derfor merkes bedre i industri- og jordbruksbaserte land som Kina, India og Etiopia enn i land der service er den største næringen. Forskning fra finansselskapet Citigroup og Oxford-universitetet viser at forbløffende 85 prosent av jobbene i Etiopia står i fare for å bli automatisert, sammenliknet med 35 prosent i Storbritannia, basert på data fra World Bank Development Report.

Chace foreslår innføring av borgerlønn for å unngå sammenbrudd i økonomien.

Farten øker. Risikoen for arbeidsløshet øker også på grunn av den teknologiske utviklingens fart. Ifølge fremtidsforskeren Ray Kurzweil utvikler teknologien seg eksponentielt. Denne hastigheten, kombinert med det store antallet arbeidsoppgaver som kan utføres av AI, gjør det naturlig å spørre seg om vi nærmer oss en tid med massearbeidsløshet. Svaret er at selv om alle jobber vil bli berørt av AI, vil det samtidig bli skapt nye typer jobber.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.