Martine Aurdal og den uverdiges stemme

I siste nummer av Samtiden fremmer eskorten «Phillip» – i intervju med undertegnede – et syn på prostitusjon som strider med Martine Aurdals. Dette gjør Gud forbanna, hevder Aurdal i et selvmotsigende og fordomsfullt innlegg i denne avisa 8.09.05. Aurdals første anklage er at vi som forskere og intervjuere har vår egen agenda, at spørsmålene […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I siste nummer av Samtiden fremmer eskorten «Phillip» – i intervju med undertegnede – et syn på prostitusjon som strider med Martine Aurdals. Dette gjør Gud forbanna, hevder Aurdal i et selvmotsigende og fordomsfullt innlegg i denne avisa 8.09.05.

Aurdals første anklage er at vi som forskere og intervjuere har vår egen agenda, at spørsmålene er vinklet og stoffet selektert for å skape en fortelling vi selv ønsker å presentere. Det er dermed ikke Phillips historie leserne får høre. Til avisas lesere kan vi fortelle at den ene av oss (Pedersen) har skrevet en rekke artikler i fagtidsskrifter hvor det er avdekket omsorgssvikt, rus, smerte knyttet til prostitusjon. Sammen har vi to skrevet en omfattende rapport om salg av sex blant norske ungdommer (se http://www.nova.no), hvor mye av det samme bildet tegnes. Men i løpet av dette prosjektet kom vi også i kontakt med Phillip. Hans historie skilte seg på mange måter fra andre vi tidligere hadde hørt, og vi mente at denne også bar på innsikter som bør ha en plass i det offentlige ordskiftet. At den er uvanlig og strider mot det vi ellers har funnet, forteller vi også helt klart i Samtiden (se f.eks. s. 17 og s. 25).

Aurdal påstår at Phillip egentlig har en annen historie å fortelle, som hun selv kjenner, men som vi bevisst velger å se bort fra. Vi var tre forskere som snakket med Phillip i nesten seks timer sammenhengende. Mye av tiden kretsen vi rundt det som er kjernespørsmålet for Aurdal: I hvilken grad er prostitusjonen for ham knyttet til smerte? På hvilken måte kan han ta skade? På side 24 forteller han noe om dette: Når han mangler penger, når han ikke har kontroll, når han er i en desperat situasjon – da er dette vanskelig. I andre situasjoner opplever han prostitusjonen som givende. Vi skjuler ikke det vonde, men en ensidig vektlegging av dette – ja, det ville innbære en fordreining av Phillips egen fortelling. Nettopp for å unngå at egne fordommer skulle ta overhånd, foretok vi en grundig metodisk kvalitetssikring: Etter at intervjuet var transkribert, fikk han det til gjennomsyn. Deretter skrev vi det ut til den formen det nå har i Samtiden. Han fikk det på nytt til gjennomsyn, hadde noen synspunkter. Dermed lot vi ham få det til gjennomsyn en tredje gang. Da ga han uttrykk for at dette lange intervjuet rommet mye av hans liv og fanget hans erfaringer på en svært god måte. Deretter publiserte vi det, nettopp som et intervju.

Og her kommer vi til Aurdals punkt to, som på en pussig måte er selvmotsigende i forhold til hennes første anklage: Hun hevder nemlig at Phillip har vært aktiv i ROSEA, en organisasjon for sexarbeidere, og at dette «bør nevnes». Aurdals idéer om hvem Phillip er kan ikke vi ta standpunkt til. Hennes kritikk tilkjennegir imidlertid grove fordommer om hvem som bør få uttale seg og hvordan. Phillip er utdannet økonom. Han er vant til å snakke, vant til å formulere seg skriftlig. Vi var alle tre slått av hvor presist, skarpt og selvrefleksivt han maktet å gi oss innsyn i sin komplekse livssituasjon. Aurdal synes å mene at dette fratar Phillip retten til å uttale seg. Han har et politisk ståsted, hevder hun. Om dette er tilfellet – hva så? Er det kun prostituerte uten egne meninger som bør ha en stemme? Fordi slike stemmer er lettere for journalister og forskere å (for)dreie etter eget ønske? Aurdals selvmotsigende kritikk innebærer både ensretting og paternalisme. Som Phillip for øvrig har lang erfaring med.

Camilla Jordheim Larsen og Willy Pedersen er sosiologer tilknyttet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here