Markering mot Syriakrigen

Norge skal sende 60 soldater til Jordan for å trene syriske opprørsgrupper til å kjempe mot ISIS. Regjeringen åpner også for at de norske soldatene kan «gi operativ støtte fra syrisk territorium». En samlet fredsbevegelse mobiliserer nå til en protestmarkering utenfor Stortinget torsdag 19. mai.

Ny Tid

 

Ny Tid spør Fredsrådets leder Hedda Langemyr hva som er galt med regjeringens vedtak og hva de forventer seg av fredsmarkeringen: «Det folkerettslige grunnlaget for intervensjon er tynt, og beslutningen tas uten et snev av lærdom fra tidligere innblanding i Irak, Afghanistan eller Libya,» svarer Langemyr i Norges Fredsråd.

Hva er det som gjør at Fredsrådet mener det folkerettslige grunnlaget er tynt?

heddal«I Syria har vi i utgangspunktet gått ut med støtte til en væpnet opposisjon mot et regime som vi fremdeles hadde diplomatiske bånd til,» svarer Langemyr. «Det var i seg selv folkerettslig problematisk, men beslutningen om å trene opp militser er verre. Regjeringen har ikke vært presise om hvem vi skal trene, og dette er et område hvor ulike allianser inngås hele tiden. Vi ute å kjøre om vi risikerer at norske soldater følger militser fra Jordan inn i Syria uten mandat eller invitasjon. Ting må gå riktig for seg. Hver gang vi tøyer grensene, blir det vanskeligere å holde internasjonale regler i hevd. Vi ønsker ikke en lavere terskel for krig.»

Libya og mangelen på motstand mot Norges innsats der ble en dyrekjøpt erfaring for mange

«Vi skal huske at Libya og mangelen på motstand mot Norges innsats der ble en dyrekjøpt erfaring for mange. Vi er ikke ferdige med utfallet fra den og vi tror mange har reflektert over den skyhøye prislappen på å ikke vise klar og tydelig motstand mot såpass høyt og skjødesløst sikkerhetspolitisk spill. Det som gjør det avgjørende at folk engasjerer seg er at Syria-vedtaket ikke blir forlenget, at mandatet ikke utvider seg og at vi stanser dette.»

Hvor mange tror dere at det vil være mulig å mobilisere til å møte på markeringen?

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL