Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Markedsliggørelsen af Kinas økonomi

Beijing from Below. Stories ofMarginal Lives in the Capital’sCenter
Forfatter: Harriet Evans
Forlag: Duke University Press (USA)
KINA / På kanten af republikken, kulturrevolutionen og markedskapitalismen: Beijing from Below giver et unikt indblik i Kina af i dag – via livsfortællinger tilhørende de byfolk, der ikke har fået plads i hverken den officielle historie eller den officielle økonomiske fremgang.

Ved en tilfældighed læste jeg den nye oral history-perle Beijing from Below parallelt med den noget ældre roman Mord på en rød heltinde (2012). Det er to bøger, der på fantastisk vis supplerer hinandens temaer set fra hver sin storby og hvert sit årti af Kinas rikochettering ind i global markedskapitalisme.

Den første bog er skrevet af den britiske professor emerita i kinesisk historie, Harriet Evans (ikke at forveksle med bestseller-romanforfatteren af samme navn), og er et intimt portræt af en række fattige og marginaliserede beboere i kvarteret Dashalar syd for Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen) baseret på utallige interviews og samtaler fra midten af 2000’erne og frem.

Den anden er skrevet af den Shanghai-fødte krimiforfatter Qiu Xiaolong og er den første i serien om efterforskeren Chen Cao, der i denne roman skal forsøge at opklare mordet på en «national mønsterarbejder» og samtidig navigere de politiske intriger i årene umiddelbart efter Tiananmen-massakren, og 1980’ernes såkaldte åbning af økonomien.

De, hvis familier blev politisk forfulgte under Kulturrevolutionen, fik gennem Deng Xiaopings reformer i løbet af 1980erne mulighed for at vende tilbage til overfladen – og får dermed mulighed for at indtage både helte- og skurkeroller i det 1990’ernes Shanghai, som Qiu Xiaolong undersøger gennem krimigenren.

Tian’anmen Square.

Nye politiske vinde

Omvendt viser Harriet Evans hvordan nogle af Beijings mest udsatte familier har oplevet Kinas historiske transformationer – heriblandt Kulturrevolutionen og Deng Xiaopings reformer samt Kinas nye claim to fame som en økonomisk og kulturel stormagt – som én lang navigation gennem forskellige former af prekaritet.

For de mennesker, Evans interviewer, har de nye politiske vinde hverken tilbudt reparation for den vold på sjæl og krop, de blev udsat for under Kulturrevolutionen, eller andel i den økonomiske fremgang, som Kina har nydt på BNP-niveau i nyere tid. Tværtimod ender den seneste transformation af nationen Kina med at udslette disse byboeres eksistens i et kvarter, som deres familiehistorie på godt og ondt har været knyttet til i generationer – for nogles vedkommende siden tiden før Mao og Folkerepublikken.

Den Himmelske Freds Plads

Begge bøger giver et unikt indblik i dele af Kinas to mest ikoniske storbyers sociale geografi, man som almindelig besøgende ellers aldrig ville lære at kende. Og mens Mord på en rød heltinde skildrer partistatens klasseskels-producerende politiske bureaukrati fra hvad man kan kalde midten af samfundet, skildrer Beijing from Below det, ja, nedefra. Begge foregår i nærhed af Den Himmelske Freds Plads: Den første i politisk forstand, idet mordopklaringen foregår ganske kort efter massakren på studenterne, der medførte internt og til tider uforudsigeligt opgør i Partiet og omegn, og den anden i konkret spatial forstand. Som Evans konstaterer:

«Kontrasten mellem Tian’anmen Pladsens glemte underlag af ødelæggelse og forvridning og dens begyndende tilstedeværelse som centrum for en global magt tryllebandt min opmærksomhed, da jeg første gang i 2004 besøgte Dashalar, et lille forfaldent kvarter lige sydvest for Tian’anmen Pladsen.»

Frem til 2017 besøgte Evans gentagne gange – i de første år i selskab med den lokalt forankrede fotograf Zaho Tielin – forskellige husholdninger i dette kvarter, der i forbindelse med forberedelserne til OL i Beijing i 2008 blev udsat for kulturarvliggørelse (det vil sige konstruktion af, hvad nogen har kaldt en Disney-version af, hvordan kvarteret engang så ud) og ti år senere endnu en håndfast statslig ommøblering, hvor de sidste tilbageværende oprindelige beboere blev forflyttet.

Læses på mindst tre måder

Beijing from Below beskriver dermed et byområde, der ikke længere eksisterer, men som indtil for ganske kort tid siden udgjorde hele verden for flere hundrede tusinde mennesker, hvis økonomisk marginaliserede liv umuliggjorde de store bevægelser, og hvis manglende mobilitet paradoksalt nok sendte dem ud på en rejse, de ikke selv havde valgt.

De har aldrig har haft adgang til at klatre op ad de stiger, som Partiet har sat op for udvalgte dele af befolkningen.

Nu er gamle Fru Gao, der gennem nærmest et århundrede har slæbt sig selv og sin familie gennem de vanskeligste kår, Hua Meiling, der efter nogle år i fængsel for prostitution blev om muligt endnu mere rapkæftet: den selvlærte kalligraf og lokalhistoriker Wang Wenli – og alle de andre, vi lærer at kende i bogen, spredt for alle vinde.

Til fælles har personerne i bogen, at de det meste af deres liv har boet på omkring 10 kvadratmeter eller mindre, at de det meste af livet har ernæret sig ved forefaldende arbejde – om end nogle af dem har haft fast (lavt betalt og primært manuelt) arbejde dele af deres voksenliv før markedsliggørelsen af Kinas økonomi – og at de aldrig har haft adgang til at klatre op ad de stiger, som Partiet har sat op for udvalgte dele af befolkningen. Til fælles har de også, at de ingen plads har fået i den officielle historie, og at den officielle histories nedslagspunkter får en ny og forskudt mening i deres livsfortællinger.

Beijing from Below kan læses på mindst tre måder: Som en nærmest litterær skildring af en række levede liv, der i al deres almindelige ualmindelighed er overraskende og forudsigelige og fængslende og hjerteskærende og ikke mindst på trods; som et udsøgt eksempel på den subversive kraft, der ligger i oral history, når metoden bruges til at udfordre arkivernes og den officielle historieskrivnings magt; og endelig som en begavet kritik af partistaten i særdeleshed men også af staten i almindelighed og dermed på én gang et korrektiv til partistatens egen fortælling om sig selv og til Vestens forudsigelige kritik af det «kommunistiske» Kina.

I sin essens er Beijing from Below et vidnesbyrd om, hvordan klasseskel produceres, og hvordan det opleves af dem, der befinder sig på bunden, og som på kreative og vedholdende måder forsøger at gøre sine liv meningsfulde, værdige og ofte bare levelige.

Nina Trige Andersen
Nina Trige Andersen
Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Du vil kanskje også like