Bestill sommerutgaven her

Markedsliggørelsen af Kinas økonomi

Beijing from Below. Stories ofMarginal Lives in the Capital’sCenter
Forfatter: Harriet Evans
Forlag: Duke University Press (USA)
KINA: På kanten af republikken, kulturrevolutionen og markedskapitalismen: Beijing from Below giver et unikt indblik i Kina af i dag – via livsfortællinger tilhørende de byfolk, der ikke har fået plads i hverken den officielle historie eller den officielle økonomiske fremgang.

Ved en tilfældighed læste jeg den nye oral history-perle Beijing from Below parallelt med den noget ældre roman Mord på en rød heltinde (2012). Det er to bøger, der på fantastisk vis supplerer hinandens temaer set fra hver sin storby og hvert sit årti af Kinas rikochettering ind i global markedskapitalisme.

Den første bog er skrevet af den britiske professor emerita i kinesisk historie, Harriet Evans (ikke at forveksle med bestseller-romanforfatteren af samme navn), og er et intimt portræt af en række fattige og marginaliserede beboere i kvarteret Dashalar syd for Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen) baseret på utallige interviews og samtaler fra midten af 2000’erne og frem.

Den anden er skrevet af den Shanghai-fødte krimiforfatter Qiu Xiaolong og er den første i serien om efterforskeren Chen Cao, der i denne roman skal forsøge at opklare mordet på en «national mønsterarbejder» og samtidig navigere de politiske intriger i årene umiddelbart efter Tiananmen-massakren, og 1980’ernes såkaldte åbning af økonomien.

De, hvis familier blev politisk forfulgte under Kulturrevolutionen, fik gennem Deng Xiaopings reformer i løbet af 1980erne mulighed for at vende tilbage til overfladen – og får dermed mulighed for at indtage både helte- og skurkeroller i det 1990’ernes Shanghai, som Qiu Xiaolong undersøger gennem krimigenren.

Tian’anmen Square.

Nye politiske vinde

Omvendt viser Harriet Evans hvordan nogle af Beijings mest udsatte familier har oplevet Kinas historiske transformationer – heriblandt Kulturrevolutionen og Deng Xiaopings reformer samt Kinas nye claim to fame som en økonomisk og kulturel stormagt – som én lang navigation gennem forskellige former af prekaritet.

For de mennesker, Evans interviewer, har de nye politiske vinde hverken tilbudt reparation for den vold på sjæl og krop, de blev udsat for under Kulturrevolutionen, eller andel i den økonomiske fremgang, som Kina har nydt på BNP-niveau i nyere tid. Tværtimod ender den seneste transformation af nationen Kina med at udslette disse byboeres eksistens i et kvarter, som deres familiehistorie på godt og ondt har været knyttet til i generationer – for nogles vedkommende siden tiden før Mao og Folkerepublikken.

Den Himmelske Freds Plads

Begge bøger giver et unikt indblik i dele af Kinas to mest ikoniske storbyers sociale geografi, man som almindelig besøgende ellers aldrig ville lære at kende. Og mens Mord på en rød heltinde skildrer partistatens klasseskels-producerende politiske bureaukrati fra hvad man kan kalde midten af samfundet, skildrer Beijing from Below det, ja, nedefra. Begge foregår i nærhed af Den Himmelske Freds Plads: Den første i politisk forstand, idet mordopklaringen foregår ganske kort efter massakren på studenterne, der medførte internt og til tider uforudsigeligt opgør i Partiet og omegn, og den anden i konkret . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Nina Trige Andersen
Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker

Etikk i klimakrisens tid

ØKOLOGI: Til tross for denne bokens gjennomgående kritikk av antroposentrismen kunne man gått enda lenger i å utøve en økosentrisk etikk.

Mysteriet Vladimir Putin

SPIN-DIKTATOR: Efter at diktatorer satte deres præg på det 20. århundrede med ubeskrivelige forbrydelser, kan det være svært at forstå, hvordan de autoritære styreformer har fået en tilsyneladende genkomst i vor tid..

I retning av det totalitære

PRE-FASCISME: Timothy Snyders lille lærebok Om tyranni – skrevet for samfunn «mellom Hitler og Stalin» – befinner seg mellom patriotisk lydighet og politisk ulydighet. Boken er stadig aktuell.

Evighetspolitikk

UKRAINA: Hva er filosofen Ivan Ilyins påvirkning på Putins politikk? I dag er informasjonskamp minst like viktig som militær krigføring.

«Den nye jøde»

MESSIANSK VOLDSTANKE: Fra jødisk identitet i New York til messiansk racisme på Vestbredden: Den kontroversielle rabbiner Meir Kahane, hvis tanker lever videre hos visse radikale bosættere på Vestbredden, er genstand for en ny og grundig biografi.

Selvforsynende, økonomisk bæredygtigt community med lave leveomkostninger

ØKOVILLAGE: Fælleshus, eget økologisk landbrug, et professionelt drevet husdyrhold, forskellige netværksmodeller inden for permakultur og økonomi.

Faren ved modifisert natur

ØKOLOGI:Med teknologiske grep i alle retninger stilles forskere overfor skyhøye utfordringer. En av dem er menneskers uvitenhet koblet med likegyldighet.

Et gigantisk tapsprosjekt

AVSLØRINGENE: I 20 år løy amerikanske myndigheter om krigen i Afghanistan.

Utfordrende klima-nøkternhet

ØKOLOGI: Vi trenger slike stemmer som Holly Jean Buck, som kritiserer ønsketenkning – nettopp for å hjelpe frem en håpefull, seriøs og langvarig klimakamp, hinsides all lettvint optimisme.

Den omfattende selvisolation

COVID19: SARS i 2003, fugle-influenza i 2005, MERS i 2012, Ebola i 2014, kombineret med finanskrise, massive flygtningestrømme, og revolutioner i Mellemøsten og Greta Thunbergs skingre dommedagsrøst, havde i vid udstrækning immuniseret befolkningen mod noget så abstrakt som Covid19.

Vi kalder det for prekariat

ARBEIJDE: Det prekære arbejdsliv er måske tillokkende med dets frihed og fleksibilitet. Men med det prekære kommer også det ukontrollable, uforudsigeligheden og manglen på rettigheder. Det prekære arbejde er blevet udbredt i et fag som journalistikken. Ikke desto mindre fristes jeg stadig af de fleksible opgaver, af fornemmelsen af omskiftelighed, frihed nærmest.

En stadig krypende ensomhetsfølelse

ISOLASJON: Akutt ensomhet treffer så vel vinnere som tapere. Daniel Schreiber går innom en rikholdig eremitt-litteratur – som Thoreaus Walden og Defoes Robinson Crusoe. Men hva betyr sosial tilbaketrekning i dag – enten den er yrkes- eller pandemibetinget?

En besvergelse mot nyfascisme

KAPITALISME: Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon.

Fascismens æstetiske fremtrædelsesformer

FASCISME: Denne manifesterer sig ikke nødvendigvis gennem massespektakler og revolutionære brud, og den er ikke et primært europæisk fænomen. Men gerne et produkt af politiske kriser i de moderne kapitalistiske stater.

Senfascismen er her

KAPITALISME: Vestens «tynde» fascisme, som Bolt analyserer, er der især, fordi der p.t. ikke er andet. Hvad der dog ikke udelukker, at den en dag vokser sig lige så «tyk» som den russiske og kinesiske fascisme.

Økologi er legende alvor

ØKOLOGI: Pinguins nystartete grønne serie præsenterer gamle og nye bøger, der ændrer på måden vi tænker og taler om den levende jord. Du befinder dig i masseudryddelsens tidsalder, men filosoffen Martin Heidegger bringer os her på sporet af det som vi har brug for.

Den israelske mentalitet og samfundets militaristiske undertoner

ISRAEL: To svenske forfattere skildrer menneskerne i den israelsk-palæstinensiske konflikt i en stor reportagebog.

Verdens beste katolikker?

CANADA: Med funnene av barnegraver i Canada gjør kanadierne irene rangen stridig som «verdens beste katolikker». Barn fra First Nations ble regelrett stjålet, innesperret i isolasjon, påtvunget en fremmed kultur, et fremmed språk, utsatt for seksuell mishandling og alminnelig vanskjøtsel.

Kampen står mellom karbofascismen og økososialismen

KARBONFASCISME: Klimaendringene legger til rette for økonomisk spekulasjon og politisk posisjonering. Mot korrupsjon må vi forberede oss ikke bare på unntakstilstand, men på klimakrig mot erklærte fiender, skriver Marc Alizart.

Det animatiske paradigmet

TEKNOLOGI: Hva kan vi si om den stadig tiltakende teknologiske og høymoderne sfæren vi lever i? Animasjoner og simulasjoner fremstår mer og mer som «levende organismer», mens biologisk liv i økende grad har blitt «kunstig».

Pandemien udstiller enevælde-tilstande

LATIN-AMERIKA: Mexicanske Sabina Bermans roman, HDP, er selvoplevet fra en megakoncerns indre. I et Latin-Amerika med 9 procent af verdens befolkning, og 32 procent af verdens covid 19-døde.

Å utforske seksualitet uhemmet uten å bli dømt av andre

DATING: Marie Bergström ser på moderne kjærlighet og seksualitet i forbindelse med nettdating. Men er nettdating virkelig like trygt som hun påstår?

Et ønske – om en ny realitet

GLOBALISERING: Da begrebet «globalisering› indtog det akademiske og politiske sprog, og siden hverdagssproget, var det ikke primært en virkelighedsbeskrivelse som passede ind i en post-koldkrigskapitalisme, argumenterer ny bog.

Enhver krig er en krig mot barn

VITNEMÅL: Livshistoriene i Ich lebe gjenspeiler noen av de verste krigsskueplasser vi kjenner fra forrige århundre.

Erfaringer med døden

SORG: Denne boken later som om vi er sammen om noe som hvert enkelt menneske dypest sett egentlig er alene om.