Marian Florea utvist

Den rumenske asylsøkeren Marian Florea som Ny Tid fulgte mens han ble behandlet i 48-timers prosedyren, er sendt ut av Norge.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.09.2004

Så gikk det som det lå i kortene fra første stund: Den rumenske asylsøkeren Marian Florea (33) fikk effektuert avslaget på søknaden sin om opphold i Norge og uttransportert – som det heter offisielt – fra landet 22. juni i sommer.

Selv fortalte Florea til Ny Tid kort tid før utvisningen at han hadde fått beskjed om at han kom til å få bli i Norge lenge fordi han skulle behandles for tuberkulose.

Det kom derfor som en overraskelse da Ny Tid fikk vite av Utlendingsdirektoratet (UDI) etter sommerferien at Florea allerede hadde blitt uttransportert for lenge siden.

– Han hadde ikke tuberkulose, opplyser kommunikasjonsdirektør Geir Løndal i UDI.

Tuberkulose?

Det var i slutten av april i vår at Ny Tid med samtykke fra Marian Florea var flue på veggen for å se hvordan 48-timers prosedyren fungerer for asylsøkere.

Hurtigprosedyren ble innført av regjeringen 1. januar, og gjelder såkalte ubegrunnede asylsøkere fra et 50-talls land som myndighetene regner som trygge. Systemet legger opp til at asylsøkerne blir registrert og søknadene behandlet i løpet av 48-timer fra de ankommer Norge.

For Marian Floreas del tok det 30 timer fra politiet registrerte ham til han fikk avslag på sin asylsøknad. Rumeneren, med bakgrunn fra barnehjem og et liv på gata, opplevde imidlertid at han ikke ble utvist umiddelbart, slik 48-timers prosedyren legger opp til.

Etter en legesjekk oppsto det nemlig mistanke om at han kunne ha tuberkulose, en sjukdom han umiddelbart opplyste politiet at han tidligere hadde fått diagnose på.

Grep inn

Helsevesenet grep derfor inn og tok Florea ut av 48-timers prosedyren for å gjennomføre grundigere legesjekker på Ullevål Sjukehus.

Samtidig ble Florea overført til Løren transittmottak ved Sinsen i Oslo, senere til en underavdeling av Løren transittmottak på Torshov.

Både helseansvarlig Inger Schanke på Tanum transittmottak, hvor Florea først ble undersøkt, og mottaksleder Tuva Elgaaen på Løren-mottaket bekreftet overfor Ny Tid at dersom den rumenske asylsøkeren hadde tuberkulose, så ville han bli værende i Norge til han var frisk.

Sist Ny Tid besøkte Florea på forsommeren fortalte han at han hadde fått stadfestet at han virkelig hadde tuberkulose, og at det betydde at han kom til å bli lenge i Norge for å få behandling.

– UDI bestemmer

Nå viser det seg altså at Florea likevel ikke hadde tuberkulose, ifølge UDI.

Kommunikasjonsdirektøren i UDI sier også at det ikke er riktig at asylsøkere automatisk får bli i Norge inntil de har fått behandling hvis de har tuberkulose.

– I henhold til smittevernloven paragraf 5.18 heter det at man “kan gi personer med tuberkulose midlertidig opphold til de er behandlet”. Og “kan” betyr at det er UDI som vurderer dette, sier Løndal.

Samtidig viser han til at man i asylavdelingen ikke kan huske at noen med tuberkulose faktisk har blitt sendt ut av Norge uten å ha fått behandling.

– I Floreas tilfelle er det helsesøster på Løren som har gjort vurderingen om at han kan få adekvat behandling for sine helseproblemer i sitt hjemland. Da UDI fikk vite dette ga vi beskjed til politiet som uttransporterte ham 22. juni, utdyper Løndal.

Kommentarer