Manhattans store skald – har vi ham nå?


Walt Whitman åpnet opp det moderne for en hel nasjon. Forsøk på å fange ham én gang for alle blir fåfengte.

Email: bbjornoy@gmail.com
Publisert: 2015-10-14

Stephen Miller:
Walking New York. Reflections of American Writers from Walt Whitman to Teju Cole
Fordham University Press, 2015.

Gary Schmidgall:
Containing Multitudes. Walt Whitman and the British Literary Tradition
Oxford University Press, 2015.

Walt Whitman:
Drum Taps. The Complete 1865 Edition. Edited, annotated, and with an introduction by Lawrence Kramer.
The New York Review of Books, 2015.

Whitman NYRoB(O superb! O ManhWhitman Fordham UPattan, my own, my peerlesWhitman Oxford UPs!
O strongest you in the hour of danger, in crisis! O truer
than steel!)
How you sprang! How you threw off the costumes of peace
with indifferent hand;

Utdrag fra «Drum-Taps» (1865)

Abonnement kr 195/kvartal

Mens Baudelaire vandret rundt i Paris’ gater nedsunket i melankoli, satt Walt Whitman på New Yorks hestedrevne busser og siterte Shakespeare og hyllet det amerikanske demokratiet. Tre av årets utgivelser presenterer den panegyriske og kapitalistiske Whitman som amerikanerne liker å vise frem, men også sider ved dikteren som ennå ikke er helt stuerene.
Walking New York er egentlig mest interessant som et referanseverk til byens mindre kjente forfattere, og flere av sitatene er hentet fra verk som fortjener mer oppmerksomhet. Et eksempel er Colson Whiteheads The Colossus of New York (2003). I kapittelet «Brooklyn Bridge» går en navnløs kvinne over broen ved samme navn, før hun midtveis blir stoppet av fortellerstemmen: «Don’t look back, you will be shocked by negligible progress. A man pitched a tent here once and was hauled away. He told the police, I renounce all boroughs. You have the right to remain. You have the right to shout to the gods. If you have no philosophy one will be appointed to you.» Sjelden har jeg sett en så presis beskrivelse av hvordan frihets- og rettighetsbegrepet blir misbrukt i den amerikanske politiske diskursen.

Aktualisert konflikt. Det aggressive tonen i dagens politiske USA er et medvirkende …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)