Mangler Khazai kunnskap?

Representant for Mojahedin i Norden, Parviz Khazai, hadde i Ny Tid 17.juni en lang forsvarsartikkel for Mojahedin som innholder usannheter. Mest interessant er hans beskrivelse av Mojahedin som en demokratisk og sekulær organisasjon. Mojahedein har alltid kalt seg religiøse forkjemper (Mojahedin) og har som et hovedmål å danne en islamsk demokratisk republikk i Iran. Da […]

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Representant for Mojahedin i Norden, Parviz Khazai, hadde i Ny Tid 17.juni en lang forsvarsartikkel for Mojahedin som innholder usannheter. Mest interessant er hans beskrivelse av Mojahedin som en demokratisk og sekulær organisasjon. Mojahedein har alltid kalt seg religiøse forkjemper (Mojahedin) og har som et hovedmål å danne en islamsk demokratisk republikk i Iran. Da er det paradoksalt at Khazai forsøker å gi et annet bilde av Mojahedin i Norge. Jeg vil her komme med noen betraktninger/bemerkninger i forhold til Mojahedin og det Khazai har skrevet.

Khazai har tidligere vært ambassadør i Norge for den iranske islamske republikken med Khomeini som overhode. I den tiden han var ambassadør henrettet regimet flere hundre politiske fanger uten rettslig domsprosesser eller advokater.

Han er stolt av at Mojahedin har bygget opp en hær med tungt utstyr og støtte fra Saddam i 1986 i Irak for å hindre terrorismen og motvirke reaksjonær islam i Midtøsten. Noe som ikke blir nevnt er lojaliteten og støtten til Saddam mot det iranske folket. Denne hæren støttet aktivt Saddam da regimet invaderte Kuweit i 1991. Mojahedin har fortsatt etter mange år ikke tatt avstand fra det Saddam gjorde mot kommunister, sosialister, shiamuslimer og kurdere i Irak etter 8 år brutal krig mot Iran og okkupasjonen av Kuweit.

Mojahedin deltok aktivt i en udemokratisk og ufri folkeavstemning arrangert av presteskapet og støttet Khomeini i å etablere en islamsk republikk. I denne avstemningen hadde det iranske folket bare et valg – «ja» eller «nei» til islamsk republikk. Mojahedin ved Masood Rajavi kalte Khomeini «far» og erklærte sin lojalitet som hans sønn i perioden etter den iranske revolusjonen i 1979 (dette ble gjort i tidsskriftene Mojahed nr. 10, 1979 og Peyame khalgh nr.6, 1979).

Mojahedin støttet også offentlig etablering av såkalte islamske revolusjonsdomstoler (Mojahed nr.3, 1979). Mojahedin selv fastslår i dag at disse domstolene har henrettet titusener av politiske aktivister. Mojahedin erklært Khomeini som symbolet for frihet og integritet, og ga ordre til sin milits å underordne seg den islamske revolusjonsgarden i 1980. Det er ingen tvil om at Mojahedin spilte en stor rolle i forhold til å legitimere det islamske regimet etter den iranske revolusjonen i 1979.

Først etter interne konflikter mellom Banisadr, daværende president i Iran, og presteskapet valgte Mojahedin president Banisadr som sin allierte. Masood Rajavi og Banisadr reiste sammen fra Iran til Frankrike i eksil. I denne tiden tok Mojahedin sammen med Banisadr initiativ til å etablere motstandsrådet. Mojahedin var den viktigste drivkraften i utforming av en islamsk demokratisk republikk som alternativ til den iranske islamske republikken. Her har Khazai, som kaller seg humanist og sekulær, et problem når det gjelder hans tilknytning til en organisasjon som har et religiøst styresett som hovedmål. Det er viktig å påpeke at Mojahedin aldri har sagt at de er sekulære. Ordet Mojahedin betyr religiøs forkjemper, og et vers av Koranen dannet grunnlaget for logoen til Mojahedin.

Motstandsrådet klarte i begynnelse å samle en del enkeltindivider, organisasjoner og politiske partier blant iranske opposisjonelle i utlandet. Alle disse forlot etter hvert rådet i protest. Det var to hovedgrunner til dette; først motstand mot den eneveldige og autoritære ledelse til Massood Rajavi, som har vært leder av organisasjonen siden 1979. Den andre grunnen var Massood Rajavis og Mojahedins støtte til Saddam. Verken Mojahedin eller Rajavi har ennå kommet med noe form for fordømmelse av det Saddam har gjort mot sitt eget folk og nabolandene. Banisadr og andre kjente personligheter som var med og etablert rådet, har nå forlatt rådet. Mojahedin er i dag nesten uten venner i det iranske demokratiske opposisjonelle landskapet.

Mange tidligere medlemmer har flyktet fra Mojahedin. Av disse har mange sittet i ledelsen. De sier at de ikke kunne være med i en ledelse som ikke tålte noen form for kritikk og åpenhet. Den nylig avgitte rapporten fra Human Rights Watch dokumenterer flere tilfeller av fengsling og tortur av medlemmer på grunn av deres politiske kritikk av ledelsen. Naturlig nok blir disse også stemplet av ledelsen som agenter for regimet i Iran og «fortjener» da straff og tortur. Et medlem var fengselet fra 1992-2001.

Hva er Mojahedins finansieringskilder? En rapport fra FN om bruk av olje for matprogrammet viser at Saddam misbrukte disse midlene. I stedet for å bruke dem til a importere mat og medisiner for det irakiske folket, finansierte Saddam sine støttespillere i Irak og utenfor Irak med programmidlene. Sky News har dokumentert at Mojahedin fikk store mengder av midler og militærutstyr direkte fra Saddam. I bytte ga Mojahedin, Saddam og hans etterretningstjeneste relevant informasjon om Iran og kurdisk og shiamuslimsk opposisjon. Det finnes flere nettsider på persisk som dokumenterer dette. Mojahedin er en av de iranske opposisjonsgruppene som bruker mest penger. Pengene blir blant annet brukt til å betale utgifter(reise og opphold) for politikere fra vestlige land til å delta på arrangementer som blir organisert av Mojahedin. I Norge ble det avslørt i VG at de hadde betalt for politiker fra Fremskrittspartiet og andre partier til å delta på et arrangement. Deltakelsen til disse vestlige politikerne tas til inntekt av Mojahedin som støtte til organisasjonen som et alternativ til presteregimet i Iran.

Mojahedin er aldri blitt oppfattet av iranske opposisjonsgrupper som en demokratisk organisasjon, i motsetning til de norske politikerne som arrangerte seminaret på Stortinget for Mojahedin. Mojahedin var den eneste inviterte grupperingen, som representer for den iranske opposisjonen i Norge.

Jeg har ikke reist tilbake til den iranske islamske republikk på 19 år, og ville være i stor tvil om jeg vil reise tilbake, dersom landet en dag blir en islamsk «demokratisk» republikk. Vi får håpe at folket i Iran vil klare seg uten det og heller bygger opp et demokratisk styresett der religion blir en privatsak.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here