Martin M. Sørhaug

Mangefasetterte møter i Moss

FESTIVAL: Europa er temaet når Møllebyen Litteraturfestival arrangeres for femte gang.

Fra 21. til 23. august arrangeres Møllebyen Litteraturfestival i Moss, og tjue deltakere fra hele verden vil gjennom opplesninger, paneldiskusjoner, utstillinger, konserter og et akademisk seminar belyse årets tema Europa.
En av deltakerne er den ukrainske filosofen, essayisten og politiske analytikeren Volodymyr Yermolenko, som mener dagens Europa har to forskjellige ansikter. «Jeg ser et ’reglenes Europa’ og et ’troens Europa’,» sier Yermolenko til Ny Tid. «’Reglenes Europa’ følger reglene det skapte, uten å egentlig å tro på verken dem, på Europas misjon eller på Europas verdier. I kontrast til dette står ’troens Europa’, som har sterk tro både på Europas misjon og Europas mulighet til å bygge et samfunn på menneskerettigheter og verdier. Det ’troende Europa’ er klart til å kjempe for disse verdiene, til å dø for dem. Men ganske ofte er ’troens europa’ motvillige når det gjelder regler,» utdyper han.
I anledning festivalen gis det ut seks publikasjoner – en antologi (se under) og fem separate verk. Yermolenkos essay «Drømmer om Europa», der han utforsker denne dobbeltheten, er en av tekstene som trykkes i antologien. «Europas to ansikter har ikke nødvendigvis en geografisk betydning,» sier Yermolenko, «selv om jeg vil si at Vest-Europa har en større hang til en ’reglenes Europa’-modell, mens Øst-Europa – blant annet Ukraina – står nærmere ’troens Europa’,» fortsetter han. «Men mer enn det handler om geografi, mener jeg at disse to ansiktene heller eksemplifiserer to ulike holdninger til et eksisterende europeisk prosjekt. Det store spørsmålet blir følgelig: Er Europa et sett med regler som organiserer livet i området, eller er det heller en ideologi som tiltrekker seg eller apellerer til andre nasjoner?» spør Yermolenko.

«Er Europa et sett med regler som organiserer livet i området, eller er det en ideologi?»

Volodymyr Yermolenko
Volodymyr Yermolenko

Endring etter Maidan. Filosofen presiserer at dette er to uttrykk som er gjensidig avhengig av hverandre. «’Troens Europa’ trenger bedre regler, fordi mangel på regler og lovlydighet er et av de største problemene i Øst-Europa. Men ’reglenes Europa’ trenger mer lidenskap, en tro …

Kjære leser. Du har lest over 6 artikler denne måneden. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.